Follow
Aylin Çelik Turan
Title
Cited by
Cited by
Year
İstanbul Fatih ilçesi yeşil alan yeterliliğinin Marmara depremi öncesi ve sonrası değerleri kullanılarak incelenmesi
Y Aksoy, AÇ Turan, H Atalay
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 14 (2), 2009
342009
Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme (e-değerlendirme)
A Turan, Y Kıvrak, A Öztürk
Journal of Sustainable Education Studies 3 (2), 124-140, 2022
72022
TRABZON RUM METROPOLİTLERİ HAKKINDA BAZI GÖZLEMLER (1610-1670)
A Turan
Journal of Ottoman Legacy Studies (JOLS) 4 (10), 1-26, 2017
52017
İstanbul İli Fatih İlçesi Açık Yeşil Alanlar ve Yapılaşmanın Ekolojik Açıdan Yıpranmışlık ve Geri Dönüşüm İle İlgili Olarak Değerlendirilmesi
Y AKSOY, AÇ TURAN, D SAMUR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi …, 2009
42009
A case study in natural coastline of Enez–Kesan districts by using natural threshold analysis
E Tok, ASD Günay, AÇ Turan
Ocean & Coastal Management 118, 129-138, 2015
32015
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Turan, Y Kıvrak, A Atasayar, M Başar
Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 358-378, 2021
22021
P.“Strategic Thinking Perspectives About Colloboration in The Middle East Region”
MO ALNIAK, PY BOLAT, AÇ TURAN, D AYDIN
Middle East Congress, 2011
12011
Examination The Sufficiency of Istanbul Fatih District’s Green Area Using Values Before and After Marmara Earthquake
Y AKSOY, AÇ TURAN, H ATALAY
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 14 (2), 2009
12009
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi
OİMCVE HUTBE, A Turan
2023
REFLECTION OF THE BAUHAUS MOVEMENT ON LANDSCAPE APPLICATION: CASE STUDY OF ÇANAKKALE/HAMIDIYE NEIGHBORHOOD PARK
AÇ Turan, İ Arslan
Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi (IJLAR) E-ISSN: 2602 …, 2023
2023
Thematic Park Congruence Analysis with Ecological Threshold Analysis Method, Case Study Çanakkale
AÇ Turan, M Altınok
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10-18, 2023
2023
Kültürel Peyzajın Kentsel Yeşil Sisteme Etkisi Hakkında Bir Değerlendirme: Amasya-II Bayezid Külliyesi Örneği
AÇ TURAN, TC TAŞLI, E Berivan, Y ŞAHİN
Journal of Academic Tourism Studies 3 (2), 25-38, 2022
2022
Çanakkale Ayvacık İlçesinin Ekosistem Hizmetleri Bağlamında Değerlendirilmesi1
TC TAŞLI, AÇ TURAN, D PUYAN, B EREN
Journal of Academic Tourism Studies 3 (2), 66-82, 2022
2022
EXAMINATION OF HISTORICAL FOUNTAINS IN TERMS OF URBAN-ENVİRONMENT RELATIONSHIP IN ÇANAKKALE
AÇ Turan, Y Şahin
Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi (IJLAR) E-ISSN: 2602 …, 2022
2022
Evaluation of Çanakkale Ayvacık District in the context of ecosystem services.
TC Tasli, AÇ Turan, D Puyan, B Eren
2022
A review about effect of the cultural landscape with the urban green system: the example of Amasya Bayezid II Complex.
AÇ Turan, TC Taşlı, B Eren, Y Şahin
2022
“GÜNEŞİN ALTINDA YENİ BİR ŞEY YOK”: 16. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA DEFİNE HİKÂYELERİ
Y Fırat, A Turan
Journal of Ottoman Legacy Studies (JOLS) 8 (21), 2021
2021
İMPARATORLUĞUN “EFENDİ” LERİ: MÜDERRİSLERİN OSMANLI ŞEHİR HAYATINDAKİ FONKSİYONLARI
A Turan
2019
Medine-i Amasya S'kinlerinden Kapıkulu Sipahileri: 17. Yüzyılın İlk Yarısında Amasyada Sosyo-Politi
A Turan
2015
KERİM DEVLETİN DUACILARI VE/VEYA SOSYAL YARDIM UYGULAMASI OLARAK DUÂGÛYÂN MAAŞI
T Açık
Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 291-308, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20