Follow
Aylin Çelik Turan
Title
Cited by
Cited by
Year
İstanbul Fatih ilçesi yeşil alan yeterliliğinin Marmara depremi öncesi ve sonrası değerleri kullanılarak incelenmesi
Y Aksoy, AÇ Turan, H Atalay
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 14 (2), 2009
312009
İstanbul İli Fatih İlçesi Açık Yeşil Alanlar ve Yapılaşmanın Ekolojik Açıdan Yıpranmışlık ve Geri Dönüşüm İle İlgili Olarak Değerlendirilmesi
Y AKSOY, AÇ TURAN, D SAMUR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi …, 2009
42009
A case study in natural coastline of Enez–Kesan districts by using natural threshold analysis
E Tok, ASD Günay, AÇ Turan
Ocean & Coastal Management 118, 129-138, 2015
32015
P.“Strategic Thinking Perspectives About Colloboration in The Middle East Region”
MO ALNIAK, Y BOLAT, AÇ TURAN, D AYDIN
Middle East Congress, 2011
12011
Examination The Sufficiency of Istanbul Fatih District’s Green Area Using Values Before and After Marmara Earthquake
Y AKSOY, AÇ TURAN, H ATALAY
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 14 (2), 2009
12009
Yöntem Karşılaştırmalı Biga Yeşil Kuşak Uygunluk Analizi
AÇ Turan, H Büyükçakıroğlu, FD Erbil, B Balkan
International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering …, 2023
2023
Thematic Park Congruence Analysis with Ecological Threshold Analysis Method, Case Study Çanakkale
AÇ Turan, M ALTINOK
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10-18, 2023
2023
Çanakkale Ayvacık İlçesinin Ekosistem Hizmetleri Bağlamında Değerlendirilmesi1
TC TAŞLI, AÇ TURAN, D PUYAN, B EREN
Journal of Academic Tourism Studies 3 (2), 66-82, 2022
2022
EXAMINATION OF HISTORICAL FOUNTAINS IN TERMS OF URBAN-ENVİRONMENT RELATIONSHIP IN ÇANAKKALE
AÇ Turan, Y Şahin
Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi (IJLAR) E-ISSN: 2602 …, 2022
2022
İSTANBUL FATİH İLÇESİ YEŞİL ALAN YETERLİLİĞİNİN MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI DEĞERLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ
Y AKSOY, AÇ TURAN, H ATALAY
Kentsel Bellek Alanlarında Mekânsal Algı Değerlendirmesi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği
TC TAŞLI, AÇ TURAN, E Berivan, D Selvinaz
KAPU Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi 3 (1), 1-25, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11