Mustakim Arici
Mustakim Arici
Association Professor, Istanbul Medeniyet University
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fahreddin Râzî sonrası: metafizik düşünce: kâtibî örneği
M Arıcı
Klasık, 2015
132015
İslâm Düşüncesinde Fahreddin er-Râzî Ekolü
M Arıcı
Fahreddin Râzî, 167-202, 2013
122013
VII./XIII. yüzyıl İslâm düşüncesinde Fahreddin Râzî ekolü
M Arıcı
İslâm Araştırmaları Dergisi 26, 1-37, 2011
122011
Adududdin El-İci'nin Ahlak Risalesi: Arapça Metni ve Tercümesi
M ARICI
Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, 135-172, 2009
112009
İlimler Tasnifi Literatüründe Ahlâk İlmi
M ARICI
Mukaddime 7 (1), 1-29, 2016
102016
Erdemlerin Tasavvuru ve Tanımı: Taşköprizade’nin Erdem Şemaları
M ARICI
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 1-37, 2015
82015
İnsan ve toplum: Taşköprîzâde’nin ahlâk ve siyaset düşüncesi
M Arıcı
Ankara: Nobel Yayıncılık, 2016
72016
Bir ‘Otorite’Olarak Seyyid Şerîf Cürcânî ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri
M Arıcı
İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim Seyyid Şerid Cürcânî Örneği. haz. M …, 2015
62015
Gelenek Oluşturan Bir Felsefe Klasiği Olarak Hikmetü’l-‘ayn ve Etkileri
M Arıcı
Ankara: Uluslararası 13, 16-17, 2013
62013
Evrensel Bir Tıp ve Felsefe Tarihi: Uyûnu’l-Enbâ fî Tabakâti’l-Etıbbâ
M Arıcı
Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, 273-306, 0
6
İbn Kemmûne'nin Ahlak ve Siyaset Düşüncesi
M ARICI
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011
52011
İbn Sînâcı Felsefe Geleneğinin Oluşumu ve Behmenyâr’ın Felsefe Tasavvuru
M Arıcı
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 28, 135-175, 2010
52010
Ahlak neyi bilmektir? Bir ilim olarak ahlak
M Arıcı
İslam ahlak literatürü içinde-(Edt.: Ö. Türker–KB Tiryaki), İstanbul: Nobel …, 2016
42016
Îcî’de Ahlak Felsefesinin Temel Meseleleri
M Arıcı
İslam İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, 523-579, 2017
32017
Adudüddin el-Îcî’de Huy ve Erdem Problemi
M Arıcı
Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 31-56, 2016
32016
Ahlak ve Siyaset Risaleleri
TA tr.) Mustakim Arıcı
3*2016
Ahlâk Neyi Bilmektir
M Arıcı
Bir İlim Olarak Ahlâk. Ömer Türker, Kübra Bilgin (Ed.). İslâm Ahlâk …, 2015
32015
Sadreddinzâde Mehmed Emin Şirvânî
M Arıcı
Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, 333-342, 2015
32015
Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme
M Arıcı, T Felsefe
İstanbul: Klasik Yayınları, 2014
32014
Osmanlı İlim Dünyasında İşrâkî Bir Zümreden Söz Etmek Mümkün mü? Osmanlı Ulemasının İşrâkîlik Tasavvuru Üzerine Bir Tahlil
M Arıcı
Nazariyat 4 (3), 1-48, 0
3
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20