Follow
Arif Dane
Arif Dane
Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Doçenti
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İLKÖĞRETİM 7. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRMESİ
A Dane, Ç Doğar, N Balkı
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 1-18, 2004
702004
Sınıf öğretmenliği III. sınıf öğrencilerinin geometrik bilgilere erişi düzeyleri üzerine
ÖF Çetin, A DANE
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 12 (2), 427-436, 2004
702004
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE, MATEMATİK BAŞARISINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A Dane, M Kudu, N Balkı
Erzincan University Journal of Science and Technology 2 (1), 17-34, 2014
412014
İLKÖĞRETİM MATEMATİK 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TANIM, AKSİYOM VE TEOREM KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLERİ
A Dane
Kastamonu Education Journal 16 (2), 495-506, 2008
342008
Correlations among handedness, eyedness, monocular shifts from binocular focal point, and nonverbal intelligence in university mathematics students
A Dane, Ş Dane
Perceptual and motor skills 99 (2), 519-524, 2004
252004
İlköğretim matematik öğretmenliği programı öğrencilerinin nokta, doğru ve düzlem kavramlarını algıları
A DANE
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 41-58, 2008
232008
İLKÖĞRETİM 6, 7 ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTA, DOĞRU VE DÜZLEM KAVRAMLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI
A Dane, H Başkurt
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 31 (2), 81-100, 2012
222012
A Conceptual and Procedural Research on the Hierarchical Structure of Mathematics Emerging in the Minds of University Students: An Example of Limit-Continuity-Integral-Derivative.
A Dane, ÖF Çetin, F Bas, MÖ Sagirli
International Journal of Higher Education 5 (2), 82-91, 2016
192016
Differences in mathematics anxiety by sex, program, and education of university mathematics students in Turkey
A Dane
Psychological Reports 96 (2), 422-424, 2005
172005
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin özdeşlik ve denklem kavramlarını algılama düzeyleri ve öğrenme güçlükleri
A Dane, H Başkurt
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 397-413, 2012
152012
A concept of “accumulation point” and its usage
ÖF ÇETİN, A DANE, M BEKDEMİR
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 6 (2 …, 2012
112012
İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin doğru parçası, doğrusallık, ışın ve açı kavramlarını algılama düzeyleri
A Dane, H Başkurt
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2), 85-104, 2011
102011
Matematikte düz anlatım ve problem çözme sınıflarındaki öğretmen-öğrenci etkileşim farklılıklarının karşılaştırılması
İ Budak, A Budak, T Tutak, A Dane
Journal of Qafqaz University 28 (2), 180-189, 2009
102009
CEBİRSEL İFADE, GEOMETRİK ŞEKİL VE GEOMETRİK YER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: DOĞRU PARÇASI VE IŞIN ÖRNEĞİ
F Baş, A Dane, ÖF Çetin, MÖ Sağırlı
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 44-61, 2015
92015
Yığılma noktası kavramı ve kullanımı
Ö Faruk, A Dane, M Bekdemir
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 6 (2 …, 2012
92012
Right brain is important for students’ achievements in science
C Dogar, A Dane, S Dane, U Tan
International Journal of Neuroscience 118 (8), 1175-1179, 2008
42008
Üniversite matematik bölümü öğrencilerinde işitme süresi ve göz kayma derecesi ile non-verbal zeka arasındaki ilişkiler
A Dane, Ç DOĞAR, Ş DANE
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 27 (3), 317-320, 2007
42007
TÜREVİN SEMBOLİK VE SÖZEL TEMSİLLERİNİN KULLANILABİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME
MÖ SAĞIRLI, BAŞ Fatih, ÖF Çetin, Z ÇAKMAK, M Bekdemir, O Muzaffer, ...
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2016
32016
Prospective primary school teachers’ perceptions of rectangular prism through models
ÖF Çetin, A Dane, M Okur, M Bekdemir, F Baş, O Kanbolat, MÖ Sağırlı
The International Journal of Research in Teacher Education 3 (2), 14-25, 2012
32012
Primary school the 6th, 7th and 8th grade students’ perceptions on line segment, linearity, ray and angle concepts
D Arif, H BAŞKURT
Journal of Education Faculty 13 (2), 85-104, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20