Takip et
Arif AKÇAY
Arif AKÇAY
Öğretim Teknolojileri, Kastamonu Üniversitesi
kastamonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determining the reasons of technostress experienced by teachers: A qualitative study
A Çoklar, E Efilti, Y Şahin, A Akçay
Turkish online journal of qualitative inquiry 7 (2), 71-96, 2016
662016
Bilgisayar oyunlarının ortaokul öğrencilerinin akademik davranış ve sosyal yaşam üzerine etkilerinin incelenmesi
F Torun, A Akçay, AN Çoklar
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 1-11, 2015
612015
Investigation of techno-stress levels of teachers who were included in technology integration processes.
AN Çoklar, E Efilti, YL Sahin, A Akçay
Online Submission, 2016
602016
Bilişsel becerilerin gelişimine yönelik bir öneri: Programlama eğitimi
A Akçay, AN Çoklar
Eğitim teknolojieri okumaları, 121-139, 2016
512016
Programlama becerisi öz yeterliğinin problem çözme ve sorgulama becerileri bağlamında incelenmesi
A Akçay
PQDT-Global, 2015
212015
Analyzing of computer games effects on social life and academic behaviour of the secondary school students
F Torun, A Akçay, AN Çoklar
Karaelmas Journal of Educational Sciences 3 (1), 1-11, 2015
172015
Evaluating Programming Self-Efficacy in the Context of Inquiry Skills and Problem-Solving Skills: A Perspective from Teacher Education.
AN Çoklar, A Akçay
World Journal on Educational Technology: Current Issues 10 (3), 153-164, 2018
162018
Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmen adaylarının programlamaya ilişkin algılanan öz yeterliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
A Akçay, AN Çoklar
Kastamonu Education Journal 26 (6), 2163-2176, 2018
112018
How deeply does media and technology usage affect the sustained attention?
M Kokoç, H Ilgaz, A Akçay
International Journal of Human–Computer Interaction 38 (15), 1410-1421, 2022
72022
Dinleme/izleme eğitimi
A Akçay
Ankara: Nobel Yayıncılık, 2018
62018
Etkinliklerle hafta hafta konuşma eğitimi
A Akçay, S Baskın
Ankara: Anı Yayıncılık, 2017
62017
Öğretmenlerin teknostres nedenlerinin belirlenmesi: Nitel bir araştırma
AN Çoklar, E Efilti, YL Şahin, A Akçay
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 7 (2), 71-96, 2016
62016
FARKLI KISA SÜRELİ BELLEK UZAMLARINA SAHİP ÖĞRENCİLERİN FARKLI DİKKAT TASARIMINA SAHİP ÖĞRENME ORTAMLARINDAKİ GÖZ HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ
A Akçay, A Altun
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 (2), 588-614, 2019
52019
Application of Learning Theories in Online Instructional Environmentsand Materials: A Study for Developing a Set of Criteria
S Özer Şanal, A Akçay, M Çiçek Tutulmaz, M Erdem
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 2019
52019
Investigation of Techno-Stress Levels of Teachers Who Were Included in Technology Integration Processes. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology (November …
AN Çoklar, E Efilti, YL Sahin, A Akçay
42016
Cyberostracism and knowledge sharing: The mediating role of social anxiety in e-learning environments
A Akçay, AR Kayiş
Journal of Educational Technology and Online Learning 6 (1), 33-47, 2023
32023
Hata ayıklama performansı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
A Akçay, A Altun
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (3), 667-685, 2021
32021
Dikkat ağlarının ve göz hareketlerinin hata ayıklama performansı üzerine etkisinin incelenmesi
A Akçay
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
32020
Üniversite Öğrencileri için Bilgisayar Tabanlı Sürdürülebilir Dikkat Testi Norm Çalışması.
H Ilgaz, M Kokoç, A Akçay, A Altun
Ilkogretim Online 18 (3), 2019
22019
Dikkat Testi Norm Çalışması A Norm Study of Computerized Sustained Attention Test among University Students
AÜ Hale Ilgaz, M Kokoç, A Akçay, A Altun
Elementary Education Online 18 (3), 1036-1045, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20