Follow
Dr. Fatih Bilici
Dr. Fatih Bilici
Verified email at uludag.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Pazarlamada artırılmış gerçeklik ve karekod teknolojileri: Tüketicilerin artırılmış gerçeklik teknoloji algılamaları üzerine bir alan araştırması
F Bilici
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
392015
Tüketicilerin Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tutum ve Niyeti Üzerine Bir Araştırma
F Bilici, E Özdemir
Business & Management Studies: An International Journal 7 (5), 2011-2033, 2019
132019
Tüketicilerin artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanma niyeti üzerinde teknolojik hazır bulunuşluluğun rolü
F BİLİCİ, E ÖZDEMİR
62020
Consumer Perception of Planned Obsolescence: A Research on Smartphone Owners
F Bilici, E Özdemir
İşletme Araştırmaları Dergisi 16 (1), 244-261, 2024
2024
Autonomous Vehicle Technology and Technology Acceptance: The Role of Technological Readiness on Consumers' Attitudes Towards Driverless Cars and Intention to Use in the Future
F Bilici, İK Türkoğlu
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 36 (1), 383-408, 2024
2024
Tüketicilerin Doğal Bal Algısı ve Satınalma Davranışlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
F Bilici
Uludağ Arıcılık Dergisi 24 (1), 93-125, 2024
2024
Tüketim Psikolojisi ve Pazarlama: Güncel Trendler
F Bilici
2024
Tüketicilerin planlı ürün eskitme algılarının satın alma karar ve tutumları üzerindeki etkileri: Akıllı telefonlar üzerine bir araştırma
F Bilici
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2023
2023
Tüketi̇ci̇leri̇n Planlı Ürün Eski̇tme Algılarının Satın Alma Karar ve Tutumları Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇: Akıllı Telefonlar Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma
F Bilici
PQDT-Global, 2023
2023
KADIN TÜKETİCİLERİN TESETTÜR GİYİM ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA REKLAMIN ETKİSİ
E Özdemir, F Bilici
https://www.researchgate.net/publication …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10