Metin Zontul
Title
Cited by
Cited by
Year
Urban bus arrival time prediction: A review of computational models
M Altinkaya, M Zontul
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) 2 (4 …, 2013
612013
Veri zarflama analizi ile OECD ülkelerinin telekomünikasyon sektörlerinin etkinliğinin ölçülmesi
O Kaynar, M Zontul, H Bircan
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 6 (1), 37-57, 2005
272005
Wind speed forecasting using reptree and bagging methods in kirklareli-turkey
M Zontul, F Aydın, G Doğan, S Şener, O Kaynar
Scientific Research and Essays, 2013
252013
Mevduat bankalarının karlılığının yapay sinir ağları ile tahmini: Bir yazılım modeli tasarımı
F Sönmez, M Zontul, Ş Bülbül
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar 9 (1), 9-45, 2015
122015
SİVAS İLİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HAVA KALİTESİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
AG YÜKSEK, H BİRCAN, M ZONTUL, O KAYNAR
112007
Anomaly detection using data mining methods in it systems: a decision support application
F Sönmez, M Zontul, O Kaynar, H Tutar
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (4), 1109-1123, 2018
82018
Modeling and estimating of load demand of electricity generated from hydroelectric power plants in Turkey using machine learning methods
B Dursun, F Aydın, M Zontul, S Şener
Advances in Electrical and Computer Engineering, 2014
62014
SOM Tipinde Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Türkiye'nin İhracat Yaptığı Ülkelerin Kümelenmesi Üzerine Bir Çalışma
H Bircan, M Zontul, AG Yüksek
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 219-237, 2006
62006
A novel hybrid approach for sentiment classification of Turkish tweets for GSM operators
I Yelmen, M Zontul, O Kaynar, F Sönmez
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 2018
32018
DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ
B HATİPOĞLU, Z ASLAN, M ZONTUL, A GÜNEŞ
32011
Rule Based Aircraft Performance System
M Zontul, U BATAK, O POLAT, SKY Airlines, AP Engineer
32011
Veri Madenciliği Yöntemleri ile Ülkeleri Gelişmişlik Ölçütlerine Göre Kümeleme Üzerine Bir Uygulama
B AKKUŞ, M ZONTUL
AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi 3 (1), 51-64, 2019
22019
Dağıtık Sistemlerde Birliktelik Kuralları ile Sepet Analizi
T Yüksel, M Zontul
AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi 3 (1), 65-77, 2019
22019
SOM DESTEKLi RBF YAPAY SİNİR AĞLARI ile ANKARA İLİNİN DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ
O KAYNAR, M ZONTUL, F DEMİRKOPORAN
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 11 (1), 41-49, 2010
22010
A study of clustering exporting countries of Turkey using SOM Neural Networks
H BIRCAN, M ZONTUL, AG YUKSEK
Ataturk University Journal of Economics and Administrative Sciences 20 (2 …, 2006
22006
Application of artificial intelligence neural network modeling to predict the generation of domestic, commercial and construction wastes
G Coskuner, MS Jassim, M Zontul, S Karateke
Waste Management & Research, 0734242X20935181, 2020
12020
Uydu Verilerine Dayalı Olarak Bitki Örtüsü Analizi/Analysis of Vegetation Indexes Based on Satellite Data
NE BOZKURT, M ZONTUL, Z ASLAN
AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi 2 (1), 75-82, 2018
12018
Self-organizing maps with sliding window (SOM+ SW)
U Çelenk, DÇ Ertuğrul, M Zontul, ON Uçan
Tehnički vjesnik 24 (6), 1729-1737, 2017
12017
A New Information Retrieval Model Using Gauss-Jordan Method
U PARALI, M ZONTUL, D ÇELİK, TT TURKEY
12014
English Preparatory Program Information System
M ZONTUL, O KAYNAR, M KIRGÜL
International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics …, 2011
1*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20