Follow
Öznur Öztosun Çaydere
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim Okullarında Müziklendirilmiş Fişlerle Yapılan Eğitimin İlkokuma Öğretimine Etkisi
Ö ÖZTOSUN
AİBÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 3 (1), 125-131, 2003
24*2003
MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMİ KONULU ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
Ö Esmergül, P. ve Öztosun Çaydere
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi https://www …, 2015
10*2015
İlkokul Müzik Öğretim Programları 1913 2005
Ö ÖZTOSUN ÇAYDERE
Öncü Kitap, 2014
102014
BAŞLANGIÇ KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİR
Ö ÖZTOSUN ÇAYDERE, A Gülbahar
NWSA: Fine Arts 6 (2), 290-302, 2011
9*2011
Dil gelişimi ve okuma eğitiminde müziğin etkisi
Ö Öztosun Çaydere
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (3), 2006
82006
Keman eğitiminde değerler
Ö Çaydere
Fine Arts 12 (4), 272-279, 2017
72017
Müzik eğitiminde hayat boyu öğrenme ve sosyal medya ilişkisi
ÖÖ ÇAYDERE
International Journal of Human Sciences 13 (1), 745-753, 2016
7*2016
İlkokuma eğitimi ve müzik
ÖÖ Çaydere, EB Alır
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (4), 2058-2080, 2017
62017
İlkokuma eğitimi ve müzik
Ö Öztosun Çaydere, E Bulut Alır
AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (4), 2017
62017
TÜRKİYE'DE UZAKTAN EĞİTİMDE MÜZİK ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
UG ORHAN, ÖÖ ÇAYDERE
Online Journal of Music Sciences 6 (1), 101-117, 2021
42021
Keman eğitiminde değerler açısından suzuki yaklaşımı
ÖÖ Çaydere, P Esmergül
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,(56), 241-252, 2016
42016
“Hayat Bilgisi Dersinde Müziğin Bellek Desteklemedeki Rolü”
D Akgül Barış, ÖÖ Çaydere
Müzik ve Bellek Sempozyumu 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi ,, 2008
3*2008
Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine ve Müziksel Birikimlerine Bakış Açılarının Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
ÖÖ Sadık YÖNDEM
Cumhuriyetin 80. Yılında Müzik Eğitimi Sempozyumu, 2003
3*2003
Müzik bilimleri bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri
T KAYNAK, P ESMERGÜL, Ö Öztosun-Çaydere
Online Journal of Music Sciences 1 (2), 65-85, 2016
22016
OTYSTYK ÇOCUKLARDA MÜZYK E? YTYMY
O ÖNAL, ÖÖ ÇAYDERE
NWSA: Fine Arts 6 (2), 225-235, 2011
22011
YÖK/Dünya Bankası işbirliği ile gerçekleştirilen müzik öğretmeni yetiştirme programı kapsamında öğrenim gören müzik öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin değerlendirilmesi
SYÖ Öztosun
Cumhuriyetimizin 80,, 30-31, 2003
22003
UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİNİN ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ÇOCUKLAR İLE YAPILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN MÜZİK EĞİTİMCİSİ GÖRÜŞLERİ
BC DEMİR, ÖÖ ÇAYDERE
Online Journal of Music Sciences 6 (2), 132-143, 2021
12021
Otizm ve Müzik
E Ergül, ÖÖ Çaydere
Online Journal of Music Sciences 6 (2), 236-252, 2021
12021
KEMAN EĞİTİMİNDE DEĞERLER AÇISINDAN SUZUKİ YAKLAŞIMI
Ö ÖZTOSUN ÇAYDERE, P ESMERGÜL
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 241-252, 2016
1*2016
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Keman Eğitimi Alan Öğrencilere Bulundukları Sınıfa Göre Müfredat Programı Doğrultusunda Çalıştırılan Eserler
MD ALBAYRAK, ÖÖ Çaydere
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (3), 2005
12005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20