Follow
Bahtiyar Eraslan Çapan
Bahtiyar Eraslan Çapan
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Relationship among perfectionism, academic procrastination and life satisfaction of university students
BE Çapan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 5, 1665-1671, 2010
2562010
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI.
BE Çapan
Journal of International Social Research 3 (12), 2010
2022010
Ergenlerde dijital oyun bağımlılığı ve psikolojik ihtiyaçlar
A Dursun, BE ÇAPAN
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 128-140, 2018
692018
Psikolojik sağlamlığın yordayıcısı olarak affedicilik
BE Çapan, A Arıcıoğlu
International Journal of Educational Research 5 (4), 70-82, 2014
68*2014
Social connectedness and flourishing: The mediating role of hopelessness.
B Eraslan-Capan
Universal Journal of Educational Research 4 (5), 933-940, 2016
602016
Social competence and psychological vulnerability as predictors of Facebook addiction
B Satici, M Saricali, SA Satici, BE Çapan
Studia Psychologica 56 (4), 301, 2014
602014
Interpersonal sensitivity and problematic Facebook use in Turkish university students
B Eraslan-Capan
The Anthropologist 21 (3), 395-403, 2015
572015
Ergenlerin problemli internet kullanımında kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaların ve sosyal kaygının rolü
M Şahan, BE Çapan
Ege Eğitim Dergisi 18 (2), 887-913, 2017
492017
Ergen psikolojik sağlamlık düzeyinin yordayıcıları: Algılanan sosyal destek ve okul bağlılığı
Ö Turgut, BE Çapan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 162-183, 2017
462017
ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ
BE ÇAPAN, FK OWEN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (62), 756-769, 2017
442017
Öğretmen adaylarının kişilerarası ilişkileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki
B Eraslan Çapan
Anadolu Üniversitesi, 2009
372009
Üniversite öğrencilerinde karanlık üçlü kişilik özellikleri ile dürtüsellik ve heyecan arama davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
SA Satıcı, AR Kayiş, MF Yılmaz, B Eraslan-Çapan
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 9 (54), 857-881, 2019
312019
Digital game addiction and psychological needs for teeanergers
A Dursun, B Eraslan-Çapan
İnönü Üniversitesi, 2018
272018
Karanlık üçlü ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması, 13
B Eraslan-Çapan, SA Satıcı, MF Yılmaz, AR Kayiş
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-10, 2015
262015
Is mindful awareness effective on hope, burnout and self-efficacy among school counsellors in Turkey?
Z Ender, M Saricali, SA Satici, B Eraslan-Capan
British Journal of Guidance & Counselling 47 (6), 712-726, 2019
232019
Ortaöğretim öğrencilerinin yönelmeyi düşündükleri eğitim alanları ve kariyer psikolojik danışmanlığı
EB Çapan, KF Owen
19*2017
Fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarını seçmeyi planlama: meslek seçimine ilişkin inançlar
FK OWEN, BE ÇAPAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (4), 915-933, 2017
172017
Submissive behavior and cyber bullying: A study on the mediator roles of cyber victimization and moral disengagement
B Eraslan-Çapan, F Bakioğlu
Psychologica Belgica 60 (1), 18, 2020
162020
The role of social and emotional loneliness in problematic Facebook use
BE Çapan, M Sarıçalı
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
162016
Adaptation of Collective Moral Disengagement Scale into Turkish Culture for Adolescents.
BE Çapan, F Bakioglu
Universal Journal of Educational Research 4 (6), 1452-1457, 2016
162016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20