Follow
Bahtiyar Eraslan Çapan
Bahtiyar Eraslan Çapan
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Relationship among perfectionism, academic procrastination and life satisfaction of university students
BE Çapan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 5, 1665-1671, 2010
2472010
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI.
BE Çapan
Journal of International Social Research 3 (12), 2010
1962010
Psikolojik sağlamlığın yordayıcısı olarak affedicilik
BE Çapan, A Arıcıoğlu
International Journal of Educational Research 5 (4), 70-82, 2014
82*2014
Ergenlerde dijital oyun bağımlılığı ve psikolojik ihtiyaçlar
A DURSUN, BE ÇAPAN
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 128-140, 2018
642018
Social competence and psychological vulnerability as predictors of Facebook addiction
B Satici, M Saricali, SA Satici, BE Çapan
Studia Psychologica 56 (4), 301, 2014
612014
Social connectedness and flourishing: The mediating role of hopelessness.
B Eraslan-Capan
Universal Journal of Educational Research 4 (5), 933-940, 2016
552016
Interpersonal sensitivity and problematic Facebook use in Turkish university students
B Eraslan-Capan
The Anthropologist 21 (3), 395-403, 2015
542015
Ergenlerin problemli internet kullanımında kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaların ve sosyal kaygının rolü
M Şahan, BE Çapan
Ege Eğitim Dergisi 18 (2), 887-913, 2017
512017
Ergen psikolojik sağlamlık düzeyinin yordayıcıları: Algılanan sosyal destek ve okul bağlılığı
Ö Turgut, BE Çapan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 162-183, 2017
422017
ÇOCUKLARIN KENDİLİK DEĞERİNİ GELİŞTİRMEDE KENDİLİK DEĞERİ GELİŞTİRME PROGRAMI VE SOSYAL VE DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMININETKİLİLİĞİ
BE ÇAPAN, FK OWEN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (62), 756-769, 2017
402017
Öğretmen adaylarının kişilerarası ilişkileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki
B Eraslan Çapan
Anadolu Üniversitesi, 2009
382009
Öğretmen adaylarının kişilerarası ilişkileri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki
B Eraslan Çapan
Anadolu Üniversitesi, 2009
382009
Üniversite öğrencilerinde karanlık üçlü kişilik özellikleri ile dürtüsellik ve heyecan arama davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
SA SATICI, AR Kayiş, MF YILMAZ, B Eraslan-Çapan
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 9 (54), 857-881, 2019
282019
Digital game addiction and psychological needs for teeanergers
A Dursun, B Eraslan-Çapan
İnönü Üniversitesi, 2018
232018
Is mindful awareness effective on hope, burnout and self-efficacy among school counsellors in Turkey?
Z Ender, M Saricali, SA Satici, B Eraslan-Capan
British Journal of Guidance & Counselling 47 (6), 712-726, 2019
212019
Karanlık üçlü ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması, 13
B Eraslan-Çapan, SA Satıcı, MF Yılmaz, AR Kayiş
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-10, 2015
212015
Fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarını seçmeyi planlama: meslek seçimine ilişkin inançlar
FK Owen, BE ÇAPAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (4), 915-933, 2017
172017
The role of social and emotional loneliness in problematic Facebook use
BE Çapan, M Sarıçalı
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
172016
Submissive behavior and cyber bullying: A study on the mediator roles of cyber victimization and moral disengagement
B Eraslan-Çapan, F Bakioğlu
Psychologica Belgica 60 (1), 18, 2020
152020
Adaptation of Collective Moral Disengagement Scale into Turkish Culture for Adolescents.
BE Çapan, F Bakioglu
Universal Journal of Educational Research 4 (6), 1452-1457, 2016
152016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20