Follow
Bilal YALÇIN
Title
Cited by
Cited by
Year
Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması
Hİ Solak, G Ütebay, B Yalçın
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 6 (1), 41-52, 2020
592020
Antalya ili sağlık turizmi potansiyeli araştırması
B Yalçın
Akdeniz Üniversitesi, 2013
452013
Yöresel ürünlerin pazarlanması üzerine değerlendirmeler
B Yalçın
Akdeniz Sanat 6 (11), 2013
352013
SAĞLIK TURİSTLERİNİN MEDİKAL DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
S BOSTAN, B YALÇIN
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
242016
Yöresel ürünlerin pazarlamasında e-ticaretin etkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma
B Yalçın
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal …, 2009
182009
Nasıl Zanaat ve Halk Sanatları Şehri Olunur?
B Yalçın
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (1), 22-31, 2016
152016
Deniz Suyunun Spa-Wellness Turizmi Kapsamında Kullanımı, 4
B Yalçın
Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, 1-10, 2018
132018
Creative cities network for marketing touristic products: An analysis on literary cities
B YALÇIN, Ç TURAN
Almatourism 9 (18), 135-149, 2018
82018
Kaynak avantajı kuramı üzerine kavramsal bir bakış
B Yalçın
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2010
82010
Health Beliefs of University Students With Regard To Sportive Recreational Activities
B Yalçın, F Arslan
International Journal of Health Management and Tourism 1 (1), 2-13, 2016
72016
Nasıl Gastronomi Şehri Olunur?
B Yalçın
I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi 1 (1), 588-594, 2015
72015
Turistik Ürünlerin Pazarlanması: Innsbruck ve Gümüşhane Şehirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi
B Yalçın
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Derg 14, 12-24, 2015
62015
KÜRESEL PERAKENDE ZİNCİRLERİNİN STRATEJİK YAYILIMLARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
B YALÇIN
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3 (2), 57-66, 2011
6*2011
A General Conceptual View on Resource Advantage Theory
B Yalçın
Business and Economics Research Journal 1 (2), 2010
62010
Determining Beverage Preferences of Young Consumers with Laddering Technique
AK Demir, B Yalçın
Business and Economics Research Journal 7 (1), 139-160, 2016
5*2016
TURİZM ALANINDAKİ DERGİLERDE COVID-19 ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
G Öz, B Yalçın
INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH (IWACT-2020) THE BOOK …, 2020
4*2020
Turizmde Destinasyon Yönetimi ve Türkiye’deki İzdüşümü
Z Cengiz, B Yalçın
Kültür ve Turizm Bakanlığı 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, 1-3, 2017
42017
Antalya ili sağlık turizmi potansiyeli araştırması
B Yalçin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
42013
Sağlık Turizminin Sürdürülebilirlik Kriterleri Açısından İncelenmesi
B Yalçın, İ Çalık
8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 1 (1), 1160-1170, 2014
32014
Worldwide trends in online searches for the term SPA
B Yalcin
Studia Periegetica 37 (1), 151-166, 2022
22022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20