Ayberk Nuri Berkman
Ayberk Nuri Berkman
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF
ohu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış
Z Doğan, S Arslan, AN Berkman
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 2015
81*2015
Determinants of Capital Structure: The Evidence from European Energy Companies
AN Berkman, Ö İskenderoğlu, E Karadeniz, N Ayyıldız
International Journal of Business Administration 7 (6), 96-106, 2016
112016
Türkiye’de Finansal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
AN Berkman
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12 (2), 259-282, 2011
112011
Sustainability of current account deficit in Turkey (1989-2014)
Z Turan, D Barak, AN Berkman
International Journal of Economics and Financial Issues 6 (2), 2016
82016
Finansal Liberalizasyonun Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Üzerindeki Etkileri
AN BERKMAN
Yayınlanmamış Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi SBE, Adana, 2011
62011
Development and problems of agricultural sector in Turkey: a historical outlook.
Z Doğan, S Arslan, AN Berkman
Academic Review of Economics and Administrative Sciences 8 (1), 29-41, 2015
52015
RETROSPECT AND PROSPECT
JRP Manso, AA Eren
32018
Sosyo-Ekonomik ve Politik Sorunlar Çerçevesinde Bütçe Açıkları ile Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2006: Q1-2015: Q3)
Z Turan, AN Berkman, A Akyıldız
The Journal of Academic Social Science 4 (27), 32-45, 2016
22016
Corporate Governance as A Communication Policy in Two-Way Symmetrical Public Relations Model
KÖ Ertürk, AN Berkman
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2), 61-73, 2016
22016
AB ve Türkiye’de Bağımsız Düzenleyici ve Denetleyici Ekonomik Kurumların İktisat Politikasına Etkileri
AN Berkman
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2005
22005
İktisat Tarihinde ‘Bosna’da Toprak Meselesi’
A Nakiboğlu, BD Yasa, AN Berkman
Politik Ekonomik Kuram 1 (2), 53-65, 2017
12017
Semantic Link with the Natural Environment: Sustainable and Healthy Artificial Environments for Hot-Humid and Warm-Humid Climates
A Kochan, A Colak, T Uzun, AN Berkman, M Yegin, E Gunes
World Renewable Energy Congress-Sweden; 8-13 May; 2011; Linköping; Sweden …, 2011
12011
Urban Design Process Model with “The Urban User” Participation
T Uzun, A Çolak, AN Berkman, E Güneş
na, 2009
12009
ESTIMATION OF THE NAIRU WITHIN THE FRAMEWORK OF THE BRICS COUNTRIES AND TURKEY
AN BERKMAN
MODERN ECONOMY, 27, 2020
2020
HUMAN CAPITAL, EXPORTS, AND ECONOMIC DEVELOPMENT NEXUS: THE BRICS COUNTRIES AND TURKEY
AN BERKMAN
RETROSPECT & PROSPECT, 149, 2019
2019
SOVEREIGN WEALTH FUND APPLICATIONS IN TURKEY AND THE WORLD.
S ARSLAN, AN BERKMAN, T KAYIKCIOĞLU
Electronic Turkish Studies 13 (26), 2018
2018
TÜRK İKTİSAT TARİHİNDE “ALMANYA’DA TÜRK TİCARET ODASI DERGİSİ”
A NAKİBOĞLU, E BUKARLI, AN BERKMAN
Politik Ekonomik Kuram 1 (1), 108-187, 2017
2017
Monetary Policies and Economic Growth / Development Relationships within the Context of Globalization
AN Berkman
Economic Development in the Context of Global and Regional Studies …, 2017
2017
A Causality Analysis of the Impact of Banking Sector on Economic Growth: Evidence from Turkey
AN Berkman
3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara/Turkey, 2017
2017
SocioEconomic Impacts of the Syrian Refugees/Migrants Arriving at Turkey's Borders within the Recent Years Due to Warefare
AN Berkman, Z Turan
V. Anadolu International Conference in Economics, 123, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20