Follow
BAYRAM MERT SAVRUN
BAYRAM MERT SAVRUN
istanbul university-Cerrahpasa Cerrahpasa Medical Faculty
Verified email at iuc.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Depresyonun tanımı ve epidemiyolojisi
BM Savrun
Depresyon, somatizasyon ve psikiyatrik aciller sempozyumunda sunuldu …, 1999
951999
Haemodialysis-related headache
B Göksan, F Karaali-Savrun, S Ertan, M Savrun
Cephalalgia 24 (4), 284-287, 2004
752004
Gender effect on attitudes towards the mentally ill: A survey of Turkish university students
BM Savrun, K Arikan, O Uysal, G Cetin, BC Poyraz, C Aksoy, MR Bayar
Isr J Psychiatry Relat Sci 44 (1), 57-61, 2007
712007
EEG correlates of startle reflex with reactivity to eye opening in psychiatric disorders: preliminary results
K Arikan, NN Boutros, E Bozhuyuk, BC Poyraz, BM Savrun, R Bayar, ...
Clinical EEG and neuroscience 37 (3), 230-234, 2006
252006
Cerrahpaşa psikiyatri
E İlkay, F Samuk, M Tosun, M Savrun
İstanbul Üniversitesi, Yayın, 2002
232002
Stres ve hormonlar
İ Balcıoğlu, M Savrun
Turkiye Klinikleri Journal of Psychiatry 2 (1), 43-50, 2001
232001
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Ortak Sınavlarına Girecek Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki.
M Kaya, BM Savrun
Yeni Symposium 53 (3), 2015
222015
Psychiatric features in neurotic excoriation patients: the role of childhood trauma
M Yalcin, E Tellioğlu, DU Yildirim, BM Savrun, M Özmen, EH Aydemir
Nöro Psikiyatri Arşivi 52 (4), 336, 2015
202015
Emosyonel sistem ve stres
M Savrun
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Medikal Açıdan …, 2005
172005
Evrimsel psikiyatriye giriş
MK Doksat, M Savrun
Yeni Symposium 39 (3), 131-150, 2001
172001
Duygudurum bozukluklar ının patofizyolojisiyle ilgili son gelişmeler-1
MK Doksat, M Savrun
Yeni Symposium 40, 90-99, 2002
152002
Şiddetin Nörobiyolojisi
M Savrun
Biyolojik, Sosyolojik, Psikolojik Açıdan Şiddet. İbrahim Balcıoğlu (Ed …, 2000
142000
Medikal açıdan stres ve çareleri
İ Balcıoğlu, M Uğur, H Şentürk, R Yavuz, T Demir, M Tosun
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi …, 2005
112005
Nörotik Ekskoriyasyon Hastalarında Psikiyatrik Özellikler: Çocukluk Çağı Travmalarının Rolü
M Yalçın, E Tellioğli, DU Yıldırım, MB Savrun, M Özmen, EH Aydemir
Arch Neuropsychiatr 52, 336-41, 2015
72015
Cerebral blood flow changes in patients with probable medication-overuse headache
FK Savrun, B Goksan, M Savrun, R Sahin, S Sahin
Functional neurology 23 (2), 83, 2008
72008
Konversiyon Bozukluğu ve Psöriasis’ de Depresyon ve Eğitim Düzeyinin Primer ve Sekonder Aleksitimi Üzerine Etkisinin Araştırılması
İ Yaluğ, G Aydoğan, M Savrun
Düşünen Adam 16 (2), 80-86, 2003
72003
Suç, göç, çocuk
İ Balcıoğlu, N Kocabaşoğlu, BM Savrun
Yeni Symposium 38 (2), 51-55, 2000
72000
Kentleşme, Kadın ve Şiddet
M Savrun, İ Balcıoğlu
Yeni Symposium 37 (1-2), 16-22, 1999
71999
Türkiye’de adli psikiyatri uygulamaları
BM Savrun
Turkiye Klinikleri Journal of Psychiatry Special Topics 4 (1), 60-6, 2011
62011
Sosyo-kültürel açıdan şiddet
N Kocabaşoğlu, M Savrun, N Konuk
Biyolojik, Sosyolojik, Psikolojik Açıdan Şiddet, 27-31, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20