Yunus Emre Benkli
Yunus Emre Benkli
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Modification of organo-zeolite surface for the removal of reactive azo dyes in fixed-bed reactors
YE Benkli, MF Can, M Turan, MS Celik
Water research 39 (2-3), 487-493, 2005
2212005
Soğukta sertleşen kompozit peletin yarı ergitme şartlarında indirgenmesinin araştırılması
YE Benkli
YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
62008
Soğuk Bağlı Kompozit Demir Peletlerde Farklı Bağlayıcıların Basma Dayanımı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
YE Benkli, M Boyrazlı, R Artır, Z Çizmecioğlu
Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 9 (2), 15-26, 2012
42012
Effect of Ultrasonic treatment on the sedimentation of clays, New Developments in Mineral Processing (Proceedings of the 9th Balkan Mineral Processing Sym.), Eds
M Özer, MO Kangal, YE Benkli, F Arslan, G Önal
G. Onal et al., Istanbul-Turkey, 63-68, 2001
42001
Investigation of reduction of magnetite based carbon composite pellets under semi-fusion conditions
YE Benkli, M Boyrazli, GML Senoz, Z Cizmecioglu
Physicochemical Problems of Mineral Processing 54, 2018
22018
EFFECT OF FURNACE TEMPERATURE ON IRON NUGGET PRODUCTION UNDER SEMI-FUSION CONDITIONS
YE Benkli, M Boyrazli, Z Cizmecioglu
Journal of Chemical Technology and Metallurgy 53 (3), 590-596, 2018
12018
Çayeli Bakır Cevherlerinin Flotasyon Yöntemi Kullanılarak Seçimli Zenginleştirilmesinin Araştırılması
YE Benkli
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
12002
The Effect of the Grinding Time on the Mechanical Activation of MnO2 Ore and Tea Plant Waste Carbonization Product
M BOYRAZLI, EA ÖZTÜRK, YE BENKLİ
Journal of Physical Science and Application 7 (4), 59-65, 2017
2017
Manyetit konsantrelerinin peletlenmesi işlemlerinde bağlayıcı olarak kemik tozunun kullanılması
Z Çizmecioğlu, EA Öztürk, B Bostancı, Ö Başgöz, M Boyrazlı, YE Benkli
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, 2017
2017
Soğukta sertleşen kompozit pelet üretiminde bağlayıcı olarak jöle ilavesinin araştırılması
Z Çizmecioğlu, YE Benkli, M Boyrazlı, R Artır
Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2009
2009
Alternatif bir yöntemle üretilen demir tanesinin karakterizasyonu
EA ÖZTÜRK, YE Benkli, M BOYRAZLI
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 11 (1), 283-293, 0
Çam Kozalakları Karbonizasyonu
EA Öztürk, B Bostancı, YE Benkli, Ö Başgöz, Ö Güler, M Boyrazlı
The Effect of Using Potato Starch as a Binder on the Pellet Strength of Cold-Hardened Pellets
EA Öztürk, B Bostancı, YE Benkli, M Boyrazlı, Z Çizmecioğlu
Effect of Using Cornflour on Pellet Strength in Cold Hardening Pellet Production
YE Benkli, EA Öztürk, B Bostancı, M Boyrazlı, Z Çizmecioğlu
SOĞUKTA SERTLEŞEN KOMPOZİT PELETLERİN MUKAVEMETİNE BAĞLAYICI TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BINDER TYPE ON THE STRENGTH OF COLD BONDED COMPOSITE …
B BİROL, YE BENKLİ, M BOYRAZLI, MN SARIDEDE
The Effect of Some Binders and Their Combinations on the Porosities and Strengths of the Pellets Produced From Magnetite Concentrates
M Boyrazli, EA Ozturk, YE Benkli, S Karatas, M Yucedag, Z Cizmecioglu
SOĞUKTA SERTLE EN KOMPOZİT PELET ÜRETİMİNDE BAĞLAYICI OLARAK JÖLE İLAVESİNİN ARA TIRILMASI INVESTİGATİON OF COLD HARDENED COMPOSİTE PELLET PRODUCTİON WİTH JELLY AS BİNDER ADDİTİON
YE BENKLİ, M BOYRAZLI, R ARTIR, Z ÇİZMECİOĞLU
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17