Follow
N. Necla Ulugtekin
N. Necla Ulugtekin
Verified email at itu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessment of renewable energy potential and policy in Turkey–Toward the acquisition period in European Union
ST Basaran, AO Dogru, FB Balcik, NN Ulugtekin, C Goksel, S Sozen
Environmental Science & Policy 46, 82-94, 2015
532015
Coğrafi bilgi sistemi ve harita. 6
N Uluğtekin, İÖ Bildirici
Harita Kurultayı, Ankara 85, 1997
501997
GIS based spatial pattern analysis: Children with Hepatitis A in Turkey
AO Dogru, RM David, N Ulugtekin, C Goksel, DZ Seker, S Sözen
Environmental research 156, 349-357, 2017
442017
Use of remotely sensed data for analysis of land-use change in a highly urbanized district of mega city, Istanbul
N Musaoglu, M Gurel, N Ulugtekin, A Tanik, DZ Seker
Journal of Environmental Science and Health Part A 41 (9), 2057-2069, 2006
342006
Coğrafi bilgi sistemi ve harita: kartografya
N Uluğtekin, AÖ Doğru
Ege CBS Sempozyumu 27, 29, 2005
342005
Determination of land-use change in an urbanized district of Istanbul via remote sensing analysis
Ç Goksel, N Musaoglu, M Gurel, N Ulugtekin, A Tanik, D Seker
Fresenius Environmental Bulletin 15, 2006
292006
Comparing spatial interpolation methods for mapping meteorological data in Turkey
M Keskin, AO Dogru, FB Balcik, C Goksel, N Ulugtekin, S Sozen
Energy systems and management, 33-42, 2015
272015
Web mapping with Google Maps Mashups: overlaying geodata
IO Bildirici, NN Ulugtekin
A Special Joint Symposium of ISPRS Technical Commission IV & AutoCarto in …, 2010
232010
Use of GIS in epidemiology: a case study in Istanbul
N Ulugtekin, S Alkoy, DZ Seker, C Goksel
Journal of Environmental Science and Health Part A 41 (9), 2013-2026, 2006
222006
Modelling urban road networks integrating multiple representations of complex road and junction structures
NN Ulugtekin, AO Dogru, RC Thomson
Geoinformatics, 757-64, 2004
222004
Monitoring vaccination coverage in Istanbul using the lot quality assurance sampling and geographic information system
S Alkoy, N Ulugtekin, AO Dogru
Journal of international medical research 35 (2), 242-252, 2007
182007
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde model genelleştirmesi kavramı ve geometri ile ilişkisi
D Uçar, İÖ Bildirici, N Uluğtekin
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar …, 2003
182003
Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemi
N Uluğtekin, C İpbüker
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 26-28, 1996
181996
Comparison of SRTM and 25K topographic maps in Turkey
IO Bildirici, A Ustun, N Ulugtekin, HZ Selvi, RA Abbak, I Bugdayci, ...
The Second international conference on cartography and GIS, 2008
172008
CBS UYGULAMASI OLARAK ARAÇ NAVİGASYON SİSTEMLERİ
AÖ DOĞRU, NN ULUĞTEKİN
172005
Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi ve sunulması için enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması
AÖ Doğru, M Keskin, K Özdoğu, N İliev, NN Uluğtekin, FB Balçık, ...
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 31, 2011
152011
Determination of the epidemiological aspects of air pollution in Istanbul by utilizing GIS
S Alkoy, A Doğru, A Basaraner, U Sahin, N Ulugtekin, D Şeker
Fresenius Environmental Bulletin 18, 2009
132009
Monitoring coastal dunes by using remote sensing and GIS integration in northwest Turkey: A case study of Kilyos dunes
A Dogru, F BALCIK, Ç Goksel, N Ulugtekin
Fresenius Environmental Bulletin 15, 2006
132006
Global ölçekte ulusal mekansal birlikte çalışabilirlik
C Güney, M Başaraner, AÖ Doğru, NN Uluğtekin, RN Çelik
Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHIKPK) I …, 2009
122009
SRTM Verilerine Dayalı Ülke Bazında 3"× 3" Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması
İÖ Bildirici, A Üstün, N Uluğtekin, HZ Selvi, AR Abbak, İ Buğdaycı, ...
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, 5-7, 2007
122007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20