E. Pınar Uça Güneş
E. Pınar Uça Güneş
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri
EP UÇA GÜNEŞ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2016
312016
Instructors’ transformations during early online teaching experiences
EP Uça-Güneş, S Gümüş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 839-844, 2010
92010
Uzaktan eğitim lisansüstü programlarının teknoloji boyutunun yapılandırılması: dönüşümcü sosyal ağ sentezi
EP Uça Güneş
Anadolu Üniversitesi, 2014
42014
MOBİL 3G TEKNOLOJİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANIMI THE USE OF 3G TECHNOLOGIES IN DISTANCE EDUCATION
MR OKUR, HC SALAR, İ SÜRAL, EPUÇA GÜNEŞ
proceedings of 9 th international educational technology conference, 2009
32009
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi.
MR OKUR, D PAŞAOĞLU BAŞ, EP UÇA GÜNEŞ
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 9 (2), 2019
22019
Açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme yönetim sistemi ve öğrenme malzemelerine ilişkin memnuniyet durumları
A Öztürk, Y Kara, EE Özkeskin, EP Uça Güneş
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (4), 81-107, 2017
22017
Uzaktan eğitim ile uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri eğitimlerinin verilmesine dair bir değerlendirme
D UÇA AVCI, EP UÇA GÜNEŞ, A ÇABUK
Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 7 (3), 53-68, 2015
22015
UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR YAKLAŞIM: SOSYAL AĞ SENTEZİ
EP Uça Güneş, G Eby
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi - Journal of Research in Education …, 2014
2*2014
Learners’ opinions toward structuring a graduate program in distance education
EPU Güneş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1017-1022, 2009
22009
ONLE & PLE Linkage Design Model
CH Tu, M Blocher, T Görü, N Karadağ, S Koçdar, R Okur, P Uca-Gunes
The International Symposium on Open and Distance Learning and International …, 2010
12010
Toward structuring a graduate program in distance education
EP Uca-Güneş
Nova Science Publishers, Inc., 2010
12010
Social Network Synthesis
EP Uça-Güneş, G Eby
2017
Social Network Synthesis: A Dynamic Approach for Building Distance Education Programs
EP Uça-Güneş, G Eby
Social Media Data Extraction and Content Analysis, 395, 2016
2016
Student Affairs in Distance Education System of a Mega-University
EP Uca-Güneş, M Okur
IATED-Int Assoc Technology Education A& Development, 2015
2015
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitiminin Uzaktan Eğitimdeki Yeri ve Önemi
ZDUÇA AVCI, EPUÇA GÜNEŞ, A ÇABUK
2015
Toward structuring a graduate program in distance education
CF MacTeer
Distance Education, 213-228, 2011
2011
UZAKTAN EĞİTİME DAYALI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ WEB SİTELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF DISTANCE ASSOCIATE DEGREE EDUCATION PROGRAMS ACCORDING TO THEIR WEB SITES
ME MUTLU, HC SALAR, İ SÜRAL, EPUÇA GÜNEŞ
PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 2009
2009
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi
O Muhammet Recep, DP BAŞ, EPUÇA GÜNEŞ
Examination of Dropout Causes in Open and Distance Learning
MR OKUR, DP BAŞ, EPUÇA GÜNEŞ
Journal of Higher Education and Science 9 (2), 225-235, 0
Dynamic Multi-Dimensional Discussions for Open Network Learning Environments
CH Tu, B Anderson, C Tu, N Edu, T Goru, N Karadag, S Kocdar, I Sural, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20