Follow
Prof. Dr. Özlem Güzel
Title
Cited by
Cited by
Year
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsaminda Yeni Bir Dinamik: İnanç Turizmi
Ö Güzel
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 2 (2), 87-100, 2010
1742010
Türkiye imajının geliştirilmesinde profesyonel turist rehberlerinin rolü (Alman turistler üzerine bir araştırma)
FÖ Güzel
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
1462007
Profesyonel turist rehberlerinin algiladiklari mesleki engelleri belirlemeye yönelik bir araştirma
FÖ Güzel, A Türker, İ Şahin
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 173-190, 2014
882014
Turizm öğrencilerinin staj döneminde edindikleri motivasyonun Herzberg teorisine göre değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
FÖ GÜzel
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 5 (20), 3415-3429, 2010
852010
Duygusal emek ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Turist rehberleri üzerinde bir araştırma
FÖ GÜZEL, GA Gök, DB İŞLER
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 10 (3), 2013
782013
Push-motivation-based emotional arousal: A research study in a coastal destination
Ö Güzel, I Sahin, C Ryan
Journal of Destination Marketing & Management 16, 100428, 2020
732020
The dimensions of tour experience, emotional arousal, and post-experience behaviors: A research on Pamukkale in Turkey
FÖ Güzel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 521-530, 2014
712014
Türkiye'de İç Turizm Pazarı Analizi Ve Pazarı Canlandırmaya Yönelik Alternatif Turizm Olanakları/Domestic Tourism Analysis In Turkey And Alternative Tourism Opportunities To …
Ö Güzel
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 127-144, 2013
552013
Exploring the multi-sensory based memorable tourism experiences: A study of Adam&Eve hotel in Turkey
O Guzel, T Dortyol
Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, 28-39, 2016
542016
Duygusal arayışların pazarlamayla dansı: Deneyim pazarlaması kavramsal bir analiz
FÖ Güzel, N Papatya
İşletme Araştırmaları Dergisi 4 (4), 109-125, 2012
542012
The Success Factors of wine tourism entrepreneurship for rural area: A thematic biographical narrative analysis in Turkey
Ö Güzel, C Ehtiyar, Rüya, Ryan
Journal of Rural Studies 84, 2021
522021
Marka itibarını korumada şikâyet takibi: Çevrimiçi seyahat 2.0 bilgi kanallarında bir uygulama
FÖ Güzel
Journal of Internet Applications and Management 5 (1), 5-19, 2014
512014
DENEYİMSEL DEĞER YAKLAŞIMINDA KRİTİK DEĞER SÜRÜCÜLERİ: MUĞLA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN DÖRT VE BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
N Papatya, G Papatya, FÖ Güzel
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 9 (19), 87-105, 2013
502013
Deneyimsel kritik değer sürücülerinin elektronik ağızdan ağıza iletişimle seyahat 2.0 bilgi kanallarına yansıması: Tripadvisor. com üzerinde bir içerik analizi
FÖ GÜZEL
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (22), 193-210, 2014
442014
Turist rehberlerinin liderlik ve aracılık rollerinin tur deneyimine etkisi: Doğa turları üzerine bir araştırma
FÖ Güzel, Ö Köroğlu
402014
The handbook of managing and marketing tourism experiences
M Sotiriadis, D Gursoy
Emerald Group Publishing Limited, 2016
392016
Duyu tabanlı pozitif yüklü duygu ve hislerin satın alma sonrası eğilimlere etkisi: alman turistler üzerinde bir araştırma
Ö Güzel
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 24 (2), 226-236, 2013
372013
Do experiential destination attributes create emotional arousal and memory?: A comparative research approach
İ Şahin, FÖ Güzel
Journal of Hospitality Marketing & Management 29 (8), 956-986, 2020
342020
Pathologic alterations detected in acute pancreatitis induced by sodium taurocholate in rats and therapeutic effects of curcumin, ciprofloxacin and metronidazole combination
A Gülçubuk, K Sönmez, A Gürel, K Altunatmaz, N Gürler, S Aydın, L Öksüz, ...
Pancreatology 5 (4-5), 345-353, 2005
332005
TUR YÖNETİMİNDE PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN DENEYİMSEL ROLÜ: ALMAN TURİSTLERİN KÜLTÜR TURU SATIN ALMA DAVRANIŞINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
DB İŞLER
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
302014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20