Özgün Özkan
Özgün Özkan
metu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İnternet kullanımıyla ilgili değişkenlerin cinsiyet, kişilik özellikleri, yaşam doyumu ve bağlanma stilleri açısından incelenmesi
Ö Özkan
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler …, 2013
192013
Trafik güvenliği bağlamında dürtüsel sürücülüğün sürücü öfke ifadesi ile ilişkisi
Ö Özkan, İ Öztürk, B Öz
32018
Investigating sex, masculinity and femininity in relation to impulsive driving and driving anger expression
İ Öztürk, Ö Özkan, B Öz
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 81, 14-26, 2021
2021
Sürücü Demografik Özelliklerinin Trafikte Kaçınma Davranışı ile İlişkisi
Ö Özkan, B Öz
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi 2 (2), 108-122, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–4