Özgün Özkan
Özgün Özkan
Verified email at metu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İnternet kullanımıyla ilgili değişkenlerin cinsiyet, kişilik özellikleri, yaşam doyumu ve bağlanma stilleri açısından incelenmesi
Ö Özkan
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler …, 2013
192013
Trafik güvenliği bağlamında dürtüsel sürücülüğün sürücü öfke ifadesi ile ilişkisi
Ö Özkan, İ Öztürk, B Öz
32018
Sürücü Demografik Özelliklerinin Trafikte Kaçınma Davranışı ile İlişkisi
Ö Özkan, B Öz
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi 2 (2), 108-122, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3