EUJEF
EUJEF
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştirmasi
E Atasoy, H Ertürk
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 2008
2392008
Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği)
H GÜRBÜZ, M KIŞOĞLU
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 71-83, 2007
1062007
İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLER KONUSUNDAKİ ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ: KESİRLERDE SIRALAMA, TOPLAMA, ÇIKARMA, ÇARPMA VE KESİRLERLE İLGİLİ PROBLEMLER
Y SOYLU, C SOYLU
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 2005
952005
İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİ ÜZERİNE DERLEME: I. İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİ VE YÖNTEMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
K DOYMUŞ, Ü ŞİMŞEK, U ŞİMŞEK
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 2005
802005
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi
H BULUT, Ç DOĞAR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Vol 8, No 2 (2006); 13-27, 2006
732006
Matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel öğrenmenin dengelenmesinin önemi üzerine bir çalişma
Y Soylu, S Aydın
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 83-95, 2006
67*2006
Fen bilgisi öğretmenlerinin ilköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretimi hakkındaki görüşleri (Amasya örneği)
H Karaer
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 97-111, 2006
652006
Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler
B VARIŞOĞLU, A Şahin, Y Göktaş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13 (3), 1767-1781, 2013
532013
Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların karşılaştırılması
M Pektaş, AO Kıldan
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 271-287, 2009
522009
İlköğretim matematik öğretmen adaylarındaki matematik kaygısının nedenleri ve azaltılması için öneriler (Erzincan eğitim fakültesi örneği)
M BEKDEMİR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 131-144, 2007
50*2007
REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ VE CEBİR ÖĞRENME ALANI ÖRNEĞİNDE UYGULAMASI
M BEKDEMİR, Y SELİM
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 2008
492008
Fen bilgisi öğretimi dersinde özgün deney tasarım sürecinin öğretmen adayının öz yeterlilik algısına etkisi
A ÇOBAN, VA SANALAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 1-10, 2002
49*2002
Ortaöğretim coğrafya dersleri yazılı sınav sorularının bilişsel düzeyleri
E AKPINAR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 13-21, 2003
412003
GÖRSEL OKURYAZARLIK
VA Sanalan, A Sülün, TA ÇOBAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 2007
40*2007
Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki Yeri ve Yeni Bir Aday Önerisi
E AKPINAR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Vol 9, No 1 (2007); 81-106, 2007
402007
Üniversite biyoloji öğrencilerinin öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri
Ş Baran, S Doğan, M Yalçın
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 89-96, 2002
392002
Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi
B DİLMAÇ, H BOZGEYİKLİ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 171-187, 2009
382009
Fen bilgisi dersine yönelik okul dışı öğrenme ortamları etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisinin değerlendirilmesi
Z Erten, G Taşçi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 638-657, 2016
362016
Eğitim bilimleri araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik sorunsalı
Ö Yener, F GÜLAÇTI, M KANDEMİR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 69-89, 2006
36*2006
Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına yönelik görüşleri
P Karaman, P KARAMAN, A Karaman, A KARAMAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 243-269, 2016
342016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20