Egitim Fakültesi Dergisi
Egitim Fakültesi Dergisi
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştırması
E Atasoy, H Ertürk
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 105-122, 2008
1952008
Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği)
H GÜRBÜZ, M KIŞOĞLU
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 71-83, 2007
962007
İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: Kesirlerde sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirlerle ilgili problemler
Y SOYLU, C SOYLU
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 101-117, 2005
712005
Işbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: I. Işbirlikçi Öğrenme Yöntemi Ve Yöntemle Ilgili Çalişmalar
K Doymuş, Ü Şimşek, U Şimşek
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 59-83, 2005
692005
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi
H BULUT, Ç DOĞAR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 13-27, 2006
592006
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin İlköğretim Iı. Kademedeki Fen Bilgisi Öğretimi Hakkındaki Görüşleri (Amasya Örneği)
H KARAER
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 97-111, 2006
532006
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin İlköğretim Iı. Kademedeki Fen Bilgisi Öğretimi Hakkındaki Görüşleri (Amasya Örneği)
H KARAER
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 97-111, 2006
502006
Matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel öğrenmenin dengelenmesinin önemi üzerine bir çalışma
Y Soylu, S AYDIN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 83-95, 2006
472006
İlköğretim matematik öğretmen adaylarındaki matematik kaygısının nedenleri ve azaltılması için öneriler (Erzincan eğitim fakültesi örneği)
M BEKDEMİR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 131-144, 2007
40*2007
Revize edilmiş Bloom taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması
M BEKDEMİR, Y SELİM
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 185-196, 2008
372008
Fen bilgisi öğretimi dersinde özgün deney tasarım sürecinin öğretmen adayının öz yeterlilik algısına etkisi
A ÇOBAN, VA SANALAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 1-10, 2002
33*2002
Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki Yeri ve Yeni Bir Aday Önerisi
E AKPINAR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 81-106, 2007
312007
Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki Yeri ve Yeni Bir Aday Önerisi
E AKPINAR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 81-106, 2007
312007
Okul Deneyimi I, Iı Ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Uygulama Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesinin İncelenmesi
ÖF ÇETİN, H BULUT
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 69-75, 2002
30*2002
Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi
B DİLMAÇ, H BOZGEYİKLİ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 171-187, 2009
282009
İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarının değerlendirmesi
D Arif, Ç DOĞAR, N BALKI
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 1-18, 2004
282004
İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarının değerlendirmesi
D Arif, Ç DOĞAR, N BALKI
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 1-18, 2004
282004
Fen bilgisi dersine yönelik okul dışı öğrenme ortamları etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisinin değerlendirilmesi
Z Erten, G Taşçi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 638-657, 2016
272016
Modelle öğretimin öğrenci başarısına etkisi
İ GÜMÜŞ, Y DEMİR, E KOÇAK, K Yunus, M KIRICI
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 65-90, 2008
272008
Görsel okuryazarlık
VA SANALAN, A SÜLÜN, TA ÇOBAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 33-47, 2007
272007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20