Erzincan University Journal of Education Faculty (Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi)
Erzincan University Journal of Education Faculty (Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi)
Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan University
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştirmasi
E Atasoy, H Ertürk
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 2008
3032008
Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği)
H GÜRBÜZ, M KIŞOĞLU
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 71-83, 2007
1182007
İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLER KONUSUNDAKİ ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ: KESİRLERDE SIRALAMA, TOPLAMA, ÇIKARMA, ÇARPMA VE KESİRLERLE İLGİLİ PROBLEMLER
Y SOYLU, C SOYLU
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 2005
1182005
İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİ ÜZERİNE DERLEME: I. İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME YÖNTEMİ VE YÖNTEMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
K Doymuş, Ü Şimşek, U Şimşek
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 2005
862005
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi
H BULUT, Ç DOĞAR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Vol 8, No 2 (2006); 13-27, 2006
802006
Matematik derslerinde kavramsal ve işlemsel öğrenmenin dengelenmesinin önemi üzerine bir çalışma
Y Soylu, S Aydın
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 83-95, 2006
77*2006
Fen bilgisi öğretmenlerinin ilköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretimi hakkındaki görüşleri (Amasya örneği)
H Karaer
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 97-111, 2006
722006
İlköğretim matematik öğretmen adaylarındaki matematik kaygısının nedenleri ve azaltılması için öneriler (Erzincan eğitim fakültesi örneği)
M BEKDEMİR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 131-144, 2007
67*2007
REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ VE CEBİR ÖĞRENME ALANI ÖRNEĞİNDE UYGULAMASI
M Bekdemir, Y Selim
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 2008
662008
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE BRANŞA GÖRE AKADEMİK BAŞARI DURUMLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
HH BAHAR, Ö Yener, F GÜLAÇTI
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42 (1), 69-86, 2009
632009
Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi
B DİLMAÇ, H BOZGEYİKLİ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 171-187, 2009
622009
Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi
B DİLMAÇ, H BOZGEYİKLİ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 171-187, 2009
622009
Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların karşılaştırılması
M Pektaş, AO Kıldan
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 271-287, 2009
612009
Fen bilgisi öğretimi dersinde özgün deney tasarım sürecinin öğretmen adayının öz yeterlilik algısına etkisi
A ÇOBAN, VA SANALAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 1-10, 2002
58*2002
Benlik-Kavramı ve Benliğin Gelişimi Bilen Benliğe Gereksinim Var Mı?
Ö Yener, F GÜLAÇTI
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 20-38, 2010
542010
Fen bilgisi dersine yönelik okul dışı öğrenme ortamları etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisinin değerlendirilmesi
Z Erten, G Taşçi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 638-657, 2016
532016
GÖRSEL OKURYAZARLIK
VA SANALAN, A SÜLÜN, TA ÇOBAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 2007
49*2007
Beden eğitimi dersi sportmenlik davranışı ölçeği (BEDSDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
KOÇ Yakup
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 96 - 114, 2013
48*2013
Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki Yeri ve Yeni Bir Aday Önerisi
E Akpınar
482007
Ortaöğretim coğrafya dersleri yazılı sınav sorularının bilişsel düzeyleri
E AKPINAR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 13-21, 2003
46*2003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20