a.asuman akdogan
a.asuman akdogan
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of ethical leadership behavior on ethical climate, turnover intention, and affective commitment
O Demirtas, AA Akdogan
Journal of Business Ethics 130 (1), 59-67, 2015
4442015
Strategic flexibility, environmental dynamism, and innovation performance: An empirical study
A Cingöz, AA Akdoğan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 582-589, 2013
862013
Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun etkisi/The role of work family spillover and psychological well-being on the …
A AkdoğAn, S POLATÇI
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 273-294, 2013
742013
An empirical study on determining the attitudes of small and medium sized businesses (SMEs) related to coopetition
AA Akdoğan, A Cingšz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 252-258, 2012
562012
A strategic influence of corporate social responsibility on meaningful work and organizational identification, via perceptions of ethical leadership
AA Akdoğan, A Arslan, Ö Demirtaş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 259-268, 2016
542016
An empirical examination of performance and image outcome expectation as determinants of innovative behavior in the workplace
A Cingöz, AA Akdoğan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 847-853, 2011
542011
ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ETİK İKLİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖRGÜTSEL POLİTİK ALGILAMALARIN ARACI ROLÜ
A Akdoğan, Ö Demirtaş
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2014
492014
Aile işletmelerinin Özellikleri ve Aile işletmelerinde Kurumsallaşma ihtiyaci
A Akdoğan
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31-47, 2000
432000
Psychological capital and performance: the mediating role of work family spillover and psychological well-being
S Polatci, A Akdogan
Business and Economics Research Journal 5 (1), 1, 2014
342014
360 derece performans değerlendirme sistemi: askeri imalat işletmesinde yöneticiler üzerinde bir uygulama
A Akdoğan, Ö Demirtaş
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (1), 49-71, 2009
332009
Aidiyet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde yöneticiye güvenin aracılık rolü
A asuman AKDOĞAN, O Köksal
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 25-43, 2014
312014
The effects of organizational downsizing and layoffs on organizational commitment: A field research
A Akdogan, A Cingoz
The Journal of American Academy of Business, Cambridge 14 (2), 337-343, 2009
302009
Yeni Yerel Yönetim Yasalarında Katılım
AA Akdoğan
TMMOB Ankara Şubesi Bülteni 54, 17-27, 2008
302008
İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri: Kayseri İli’nde bir uygulama
A Cingöz, AA Akdoğan
Atatürk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi 16 (3), 331-349, 2012
292012
İç girişimciliğe verilen önem düzeyi ve iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörlerin belirlenmesine yönelik Kayseri ilinde bir araştırma
A Akdoğan, A Cingöz
Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi …, 2006
292006
Çevreye duyarlı yönetim ve işletmecilik
A Akdoğan
Kayseri Ticaret Odası Yayınları 48, 2003
262003
İzlenim yönetimi taktikleri: Erciyes üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin izlenim yönetimi taktiklerini belirlemeye yönelik bir uygulama
AA AKDOĞAN, E Aykan
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2008
242008
Managerial role in strategic supply chain management
AA Akdogan, O Demirtas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 1020-1029, 2014
232014
Organizational ambidexterity: An empirical examination of organizational factors as antecedents of organizational ambidexterity
Ş Akdoğan, A Akdoğan, A Cingöz
Journal of Global Strategic Management 3 (2), 17-27, 2009
172009
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A CİNGÖZ, A AKDOĞAN
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 91-122, 2013
162013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20