a.asuman akdogan
a.asuman akdogan
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of ethical leadership behavior on ethical climate, turnover intention, and affective commitment
O Demirtas, AA Akdogan
Journal of Business Ethics 130 (1), 59-67, 2015
3712015
Strategic flexibility, environmental dynamism, and innovation performance: An empirical study
A Cingöz, AA Akdoğan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 582-589, 2013
722013
Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki Etkisinde İş Aile Yayılımı ve Psikolojik İyi Oluşun Etkisi.
A AkdoğAn, S POLATCI
Journal of Graduate School of Social Sciences 17 (1), 2013
652013
An empirical study on determining the attitudes of small and medium sized businesses (SMEs) related to coopetition
AA Akdoğan, A Cingšz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 252-258, 2012
512012
An empirical examination of performance and image outcome expectation as determinants of innovative behavior in the workplace
A Cingöz, AA Akdoğan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 847-853, 2011
502011
A strategic influence of corporate social responsibility on meaningful work and organizational identification, via perceptions of ethical leadership
AAAA Arslanb, Ö Demirtaşc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 259-268, 2016
462016
ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ETİK İKLİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖRGÜTSEL POLİTİK ALGILAMALARIN ARACI ROLÜ
A Akdoğan, Ö Demirtaş
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2014
402014
Türkiye’de Kamu Politikası Disiplininin Tarihsel İzleri
AA Akdoğan
Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara, TODAİE Yayınları, 75-98, 2011
352011
Aile işletmelerinin Özellikleri ve Aile işletmelerinde Kurumsallaşma ihtiyaci
A Akdoğan
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31-47, 2000
352000
Türk kamu yönetimi ve Avrupa Birliği: karşılaştırmalı eleştirel bir inceleme
AA Akdoğan
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 2008
332008
Aidiyet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Yöneticiye Güvenin Aracılık Rolü.
A asuman AKDOĞAN, O Köksal
Journal of Graduate School of Social Sciences 18 (1), 2014
292014
Psychological capital and performance: the mediating role of work family spillover and psychological well-being
S Polatci, A Akdogan
Business and Economics Research Journal 5 (1), 1, 2014
292014
Yeni Yerel Yönetim Yasalarında Katılım
AA Akdoğan
TMMOB Ankara Şubesi Bülteni 54, 17-27, 2008
292008
The effects of organizational downsizing and layoffs on organizational commitment: A field research
A Akdogan, A Cingoz
The Journal of American Academy of Business, Cambridge 14 (2), 337-343, 2009
282009
360 derece performans değerlendirme sistemi: askeri imalat işletmesinde yöneticiler üzerinde bir uygulama
A Akdoğan, Ö Demirtaş
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (1), 49-71, 2009
282009
İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri: Kayseri İli’nde bir uygulama
A Cingöz, AA Akdoğan
Atatürk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi 16 (3), 331-349, 2012
272012
Çevreye duyarlı yönetim ve işletmecilik
A Akdoğan
Kayseri Ticaret Odası Yayınları 48, 2003
262003
İç girişimciliğe verilen önem düzeyi ve iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörlerin belirlenmesine yönelik Kayseri ilinde bir araştırma
A Akdoğan, A Cingöz
Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi …, 2006
252006
Organizational ambidexterity: An empirical examination of organizational factors as antecedents of organizational ambidexterity
S AKDOĞAN, AA AKDOĞAN, A CİNGÖZ
THE PROCEEDINGS OF 5 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, 183, 2009
242009
İzlenim yönetimi taktikleri: Erciyes Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin izlenim yönetimi taktiklerini belirlemeye yönelik bir uygulama
A Akdoğan, E Aykan
202008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20