Takip et
Dr. Öğr. Üyesi ÇİLE MADEN KALKAN
Dr. Öğr. Üyesi ÇİLE MADEN KALKAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çin çeviri tarihinde Batı etkisi ve modernleşme girişimleri:“Tongwen Guan (同文館)” çeviri okulu örneği
ÇM Kalkan, AY Şaşmaz
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 892-910, 0
5
Çeviride Modernleşme Girişimleri: Osmanlı Bab-ı Ali ve Çin Jiangnan Arsenal Tercüme Bürosu Örneği
Ç Maden Kalkan, A Yılmaz Şaşmaz
Turkish Studies - Language and Literature 16 (4), 2347-2361, 2021
22021
Çin’deki azınlıklar için 20. yy. iki dilli eğitim politikaları üzerine bir inceleme
ÇM Kalkan
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 49-62, 2021
12021
ÇİN DİLİ VE YAZILI ÇEVİRİ TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ
ÇM Kalkan
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 4 (2), 220-233, 2021
12021
Covid-19 salgınının kentsel yaşam kalitesi açısından potansiyel etkileri çin örneği
ÇM Kalkan, AY Şaşmaz
Kent Akademisi 14 (4), 1283-1298, 2021
12021
ÇİNLİ SEYYAH ZHENG HE (郑和) VE BATI SEYAHATLERİ
ÇM KALKAN
Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi 2 (1), 102-110, 2020
12020
Modernleşirken Çin’de Bilimsel Metin Çevirilerinin Gelişimi (1644-1911)
Ç Maden Kalkan
2024
Çin ve Osmanlı minyatürlerinde “kadın figürü”
Ç Maden Kalkan
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 1040-1059, 2023
2023
Deng Xiaoping Reformlarının Tarihsel Altyapısı: Bilimcilik ve Çeviri Faaliyetleri.
ÇM Kalkan
Electronic Turkish Studies 18 (4), 2023
2023
Deng Xiaoping Reformlarının Tarihsel Altyapısı: Bilimcilik ve Çeviri Faaliyetleri
Ç Maden Kalkan
Journal of Turkish Studies 18 (4), 1599-1614, 2023
2023
Ankara in Chinese Imagination: Turkish Capital and Its Influence on ‘Temporary Capital’Chongqing
Ç Maden Kalkan, G Fidan
The International History Review, 1-11, 2023
2023
ÇİN’İN ANKARA TAVŞANINA DOKSAN YILLIK İLGİSİ
Ç Maden Kalkan, G Fidan
Folklor Akademi Dergisi 6 (2), 499-516, 2023
2023
OKSİDENTALİZM’İN 18. YÜZYIL ÇİN GÜNDELİK YAŞAMINDAKİ SOMUT YANSIMALARI
Ç Maden Kalkan
Doğu'da ve Batı'da Gündelik Yaşam 1, 39-62, 2023
2023
ÇİN-TÜRK İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE’DE ÇİNCENİN ÖNEMİ
Ç Maden Kalkan
TÜRKİYE'DE YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİNİN 100 YILI 1, 37-58, 2023
2023
İKİNCİ ÇİN-JAPON SAVAŞI’NDA (1937-1945) ÇİNLİ SAVAŞ TERCÜMANLARI
ÇM KALKAN
Beykoz Akademi Dergisi 11 (2), 52-69, 2023
2023
Mo Yan'in 'Yaşam ve Ölüm Yorgunu' romanının kültürel öğelerinin çeviribilim kuramları açısından değerlendirilmesi
Ç Maden Kalkan
Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
MO YAN’İN “YAŞAM VE ÖLÜM YORGUNU” ADLI ROMANININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNİN KURAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ: ʽ 信达雅/XIN, DA, YAʼ ÇEVİRİ KURAMI VE BATI ÇEVİRİ STRATEJİLERİ
Ç MADEN
Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 (2), 1-14, 2017
2017
Geçmişten günümüze çok dilli bir bölge: Hong Kong örneği
AY Şaşmaz, ÇM Kalkan
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 987-1003, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18