Follow
Dr. Öğr. Üyesi ÇİLE MADEN KALKAN
Dr. Öğr. Üyesi ÇİLE MADEN KALKAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çin çeviri tarihinde Batı etkisi ve modernleşme girişimleri:“Tongwen Guan (同文館)” çeviri okulu örneği
ÇM Kalkan, AY Şaşmaz
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 892-910, 0
5
Çeviride Modernleşme Girişimleri: Osmanlı Bab-ı Ali ve Çin Jiangnan Arsenal Tercüme Bürosu Örneği
Ç Maden Kalkan, A Yılmaz Şaşmaz
Turkish Studies - Language and Literature 16 (4), 2347-2361, 2021
22021
Çin’deki azınlıklar için 20. yy. iki dilli eğitim politikaları üzerine bir inceleme
ÇM Kalkan
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 49-62, 2021
12021
ÇİN DİLİ VE YAZILI ÇEVİRİ TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ
ÇM Kalkan
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 4 (2), 220-233, 2021
12021
Covid-19 salgınının kentsel yaşam kalitesi açısından potansiyel etkileri çin örneği
ÇM Kalkan, AY Şaşmaz
Kent Akademisi 14 (4), 1283-1298, 2021
12021
ÇİNLİ SEYYAH ZHENG HE (郑和) VE BATI SEYAHATLERİ
ÇM KALKAN
Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi 2 (1), 102-110, 2020
12020
Modernleşirken Çin’de Bilimsel Metin Çevirilerinin Gelişimi (1644-1911)
Ç Maden Kalkan
2024
Çin ve Osmanlı minyatürlerinde “kadın figürü”
Ç Maden Kalkan
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 1040-1059, 2023
2023
Deng Xiaoping Reformlarının Tarihsel Altyapısı: Bilimcilik ve Çeviri Faaliyetleri.
ÇM Kalkan
Electronic Turkish Studies 18 (4), 2023
2023
Deng Xiaoping Reformlarının Tarihsel Altyapısı: Bilimcilik ve Çeviri Faaliyetleri
Ç Maden Kalkan
Journal of Turkish Studies 18 (4), 1599-1614, 2023
2023
Ankara in Chinese Imagination: Turkish Capital and Its Influence on ‘Temporary Capital’Chongqing
Ç Maden Kalkan, G Fidan
The International History Review, 1-11, 2023
2023
ÇİN’İN ANKARA TAVŞANINA DOKSAN YILLIK İLGİSİ
Ç Maden Kalkan, G Fidan
Folklor Akademi Dergisi 6 (2), 499-516, 2023
2023
OKSİDENTALİZM’İN 18. YÜZYIL ÇİN GÜNDELİK YAŞAMINDAKİ SOMUT YANSIMALARI
Ç Maden Kalkan
Doğu'da ve Batı'da Gündelik Yaşam 1, 39-62, 2023
2023
ÇİN-TÜRK İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE’DE ÇİNCENİN ÖNEMİ
Ç Maden Kalkan
TÜRKİYE'DE YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİNİN 100 YILI 1, 37-58, 2023
2023
İKİNCİ ÇİN-JAPON SAVAŞI’NDA (1937-1945) ÇİNLİ SAVAŞ TERCÜMANLARI
ÇM KALKAN
Beykoz Akademi Dergisi 11 (2), 52-69, 2023
2023
Mo Yan'in 'Yaşam ve Ölüm Yorgunu' romanının kültürel öğelerinin çeviribilim kuramları açısından değerlendirilmesi
Ç Maden Kalkan
Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
MO YAN’İN “YAŞAM VE ÖLÜM YORGUNU” ADLI ROMANININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNİN KURAMSAL AÇIDAN İNCELENMESİ: ʽ 信达雅/XIN, DA, YAʼ ÇEVİRİ KURAMI VE BATI ÇEVİRİ STRATEJİLERİ
Ç MADEN
Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi 2 (2), 1-14, 2017
2017
Geçmişten günümüze çok dilli bir bölge: Hong Kong örneği
AY Şaşmaz, ÇM Kalkan
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 987-1003, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18