idris SARISOY
idris SARISOY
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki Etkilerinin Ekonometrik Analizi
İ Sarısoy, S Koç
Maliye Dergisi, 326-348, 2010
382010
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kurumlar Vergisi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi
İ Sarısoy, S Koç
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 133-153, 2010
29*2010
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Vergi Teşvik Politikası
İ Sarısoy
İTO, http://www.ito.org.tr/itoyayin/0005766.pdf, 2008
102008
Araştırma Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler Karşılaştırmalı Bir Analiz
İ Sarısoy
Ekin Yayınları, 2012
92012
The effect of foreign direct investment on poverty: Panel regression analysis for 40 selected underdeveloped and developing countries
I Sarısoy, S Koç
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 225-240, 2012
72012
The Effect of FDI on Foreign Trade: A Panel Analysis
S Koc, I Sarisoy
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (1), 187-210, 2012
6*2012
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Vergi Teşvik Politikaları: Japonya Ve Güney Kore Örnekleri
İ Sarısoy, S Sarısoy
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 385-404, 2008
6*2008
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde sağlanan vergi teşvikleri ve Türkiye uygulaması
İ Sarısoy
Marmara Üniversitesi, 2006
62006
Türkiye’de İnşaat Sektöründeki Kayıtdışı Faaliyetlerin Sosyal Güvenlik Primleri Ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
İ Sarısoy, H Sandıkçı
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 45-66, 2012
42012
İndirimli Kurumlar Vergisi Oranının Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Regresyon Analizi
İ Sarısoy, MK Beşer
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1), 407-422, 2011
22011
Gıda Güvencesizliği ile Sonuçlanan Piyasa Başarısızlığı: 2008 ve Sonrasında Türkiye Kırmızı Et Piyasası ve Kamu Yönetiminin Rolü
İ Sarısoy, F Akay
Strategic Public Management Journal 4 (8), 106-121, 2018
12018
Is Tax Amnesties Good for us all? Understanding Influence of Tax Amnesties on between Benefiters and non-Benefiters
R Yucedogru, I Sarisoy
New Perspectives on Tax Administration Research, 2018
12018
Are Tax Amnesties Good for Us All? Understanding Influence of Tax Amnesties on Benefiters and Non-Benefiters
R Yücedoğru, İ Sarisoy
CESifo Economic Studies, 2020
2020
Sağlıkta Performansa Dayalı Ek Ücretlerin Hekimlerin Meslektaşlarıyla Arasındaki İlişkilerine Etkisi : İstanbul’daki Devlet Hastanelerinde Bir Araştırma
İ Sarısoy, DB Erdoğan
V. Strategic Public Management Symposium, 392-399, 2019
2019
Hasta-Hekim İlişkisi Yönüyle Hamilelik Sürecinde Bilgi Asimetrisine Etki Eden Faktörler: İstanbul’daki Hamile Kadınlar Üzerine Bir Araştırma
İ Sarısoy, Y Şahin
V. Strategic Public Management Symposium, 385-391, 2019
2019
1980’Den Günümüze Hükümet Programlarında Kamu Bankaları Üzerinden Sunulan Finansal Vaatler
İ Sarısoy, E Kılıçdoğan
European Congress on Economic Issues - VI, 57-65, 2019
2019
Hükümet Programlarındaki Özelleştirme Vaatleri: 1983-2018 Dönemlerindeki Hükümet Programları ve Özelleştirmeler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz
İ Sarısoy, DB Erdoğan
European Congress on Economic Issues-VI, 48-56, 2019
2019
Siyasi Partilerin Genel Seçim Beyannamelerindeki Mali Vaatleri: 1990 – 2015
İ Sarısoy, R Yücedoğru
IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, 185-200, 2018
2018
Siyasi Partilerin Genel Seçim Beyannamelerindeki Kamu Yönetiminde Şeffaflık Vaatleri, 1990 – 2015
İ Sarısoy, M Doğan
IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, 23-33, 2018
2018
Farklı Bir Özelleştirme Önerisi: Gayrimenkul Sermaye İradı Vergileme Sürecinin Özelleştirilmesi
İ Sarısoy
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 40 (1), 69-100, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20