idris SARISOY
idris SARISOY
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki Etkilerinin Ekonometrik Analizi
İ Sarısoy, S Koç
Maliye Dergisi, 326-348, 2010
612010
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kurumlar Vergisi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi
İ Sarısoy, S Koç
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 133-153, 2010
32*2010
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Vergi Teşvik Politikası
İ Sarısoy
İTO, http://www.ito.org.tr/itoyayin/0005766.pdf, 2008
142008
The effect of foreign direct investment on poverty: Panel regression analysis for 40 selected underdeveloped and developing countries
I Sarısoy, S Koç
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 225-240, 2012
112012
Araştırma Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler Karşılaştırmalı Bir Analiz
İ Sarısoy
Ekin Yayınları, 2012
102012
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Vergi Teşvik Politikaları: Japonya Ve Güney Kore Örnekleri
İ Sarısoy, S Sarısoy
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 385-404, 2008
82008
The Effect of FDI on Foreign Trade: A Panel Analysis•
S Koc, I Sarisoy
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (1), 187-210, 2012
6*2012
Türkiye’de İnşaat Sektöründeki Kayıtdışı Faaliyetlerin Sosyal Güvenlik Primleri Ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
İ Sarısoy, H Sandıkçı
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 45-66, 2012
52012
Küçük Ve Orta Ölçekli Işletmelerde Sağlanan Vergi Teşvikleri Ve Türkiye Uygulaması
İ Sarısoy
PQDT-Global, 2006
52006
Gıda Güvencesizliği ile Sonuçlanan Piyasa Başarısızlığı: 2008 ve Sonrasında Türkiye Kırmızı Et Piyasası ve Kamu Yönetiminin Rolü
İ Sarısoy, F Akay
Strategic Public Management Journal 4 (8), 106-121, 2018
42018
İndirimli Kurumlar Vergisi Oranının Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Regresyon Analizi
İ Sarısoy, MK Beşer
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1), 407-422, 2011
4*2011
Are tax amnesties good for us all? Understanding influence of tax amnesties on benefiters and non-benefiters
R Yücedoğru, İ Sarisoy
CESifo Economic Studies 66 (3), 285-300, 2020
22020
Is Tax Amnesties Good for us all? Understanding Influence of Tax Amnesties on between Benefiters and non-Benefiters
R Yucedogru, I Sarisoy
New Perspectives on Tax Administration Research, 2018
22018
Great Depression (1929) in İstanbul and a Turkish Style Contribution to the Solution of the Crisis: Sale Coupons
H Genç, İ Sarısoy
International Conference on Economic and Social Studies 10, 11, 2013
12013
Sağlıkta Performansa Dayalı Ek Ücretlerin Hekimlerin Meslektaşlarıyla Arasındaki İlişkilerine Etkisi : İstanbul’daki Devlet Hastanelerinde Bir Araştırma
İ Sarısoy, DB Erdoğan
V. Strategic Public Management Symposium, 392-399, 2019
2019
Hasta-Hekim İlişkisi Yönüyle Hamilelik Sürecinde Bilgi Asimetrisine Etki Eden Faktörler: İstanbul’daki Hamile Kadınlar Üzerine Bir Araştırma
İ Sarısoy, Y Şahin
V. Strategic Public Management Symposium, 385-391, 2019
2019
1980’Den Günümüze Hükümet Programlarında Kamu Bankaları Üzerinden Sunulan Finansal Vaatler
İ Sarısoy, E Kılıçdoğan
European Congress on Economic Issues - VI, 57-65, 2019
2019
Hükümet Programlarındaki Özelleştirme Vaatleri: 1983-2018 Dönemlerindeki Hükümet Programları ve Özelleştirmeler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz
İ Sarısoy, DB Erdoğan
European Congress on Economic Issues-VI, 48-56, 2019
2019
Siyasi Partilerin Genel Seçim Beyannamelerindeki Mali Vaatleri: 1990 – 2015
İ Sarısoy, R Yücedoğru
IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, 185-200, 2018
2018
Siyasi Partilerin Genel Seçim Beyannamelerindeki Kamu Yönetiminde Şeffaflık Vaatleri, 1990 – 2015
İ Sarısoy, M Doğan
IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, 23-33, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20