Takip et
YELİZ SUNA DAĞ
YELİZ SUNA DAĞ
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of technology use on working young loneliness and social relationships
EH Yayan, Y Suna Dağ, ME Düken
Perspectives in psychiatric care 55 (2), 194-200, 2019
662019
Reducing children's pain and parents' anxiety in the postoperative period: A therapeutic model in Turkish sample
EH Yayan, M Zengin, ME Düken, YS Dağ
Journal of pediatric nursing 51, e33-e38, 2020
432020
Examination of the relationship between nursing student’s internet and smartphone addictions
EH Yayan, ME Düken, YS Dağ, A Ulutaş
Journal of Human Sciences 15 (2), 1161-1171, 2018
382018
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan ebeveynlerin stres düzeylerinin belirlenmesi
EH Yayan, M Özdemir, ME Düken, YS Dağ
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (1), 82-89, 2019
202019
Does the post-feeding position affect gastric residue in preterm infants?
EH Yayan, S Kucukoglu, YS Dag, N Karsavuran Boyraz
Breastfeeding Medicine 13 (6), 438-443, 2018
192018
COVID-19 sürecinde çocukların oyun bağımlılığı düzeylerinin uyku ve akademik başarılarına etkisi
S Yeliz, Y Yayan, EH Yayan
Bağımlılık Dergisi 22 (4), 447-454, 2021
172021
The effect on Bilirubin levels of massage, tub bath, and sponge bath in newborns with hyperbilirubinemia: A randomized controlled trial
YS Dağ, EH Yayan
European Journal of Integrative Medicine 27, 70-74, 2019
162019
The relationship between the care burden and quality of life of parents who have children with hematological problems and their perceived social support
M Yildirim, EH Yayan, YS Dağ, A Sülün, A Akyay
Journal of Pediatric Nursing 63, e107-e112, 2022
92022
Investigation of relationship between smartphone addiction and internet addiction in working children in industry
EH Yayan, YS Dağ, ME Düken, A Ulutaş
Journal of Human Sciences 16 (1), 143-154, 2019
92019
PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ALTERNATİF/TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
EH Yayan, YS Dağ
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 7 (2), 147-156, 2019
82019
HEMŞİRELERİN SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLARA BAKIM VERİRKEN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER
M Zengin, ME Düken, EH Yayan, YS Dağ
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 9 (1), 252-263, 2021
62021
Çocuk hemşiresi ve öğrencilerinin empatik eğilimlerinin aile merkezli yaklaşıma etkisinin incelenmesi
EH Yayan, YS Dağ, ME Düken
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 5 (2), 179-187, 2018
62018
The effect of circular and oscillating breast massage on the amount of breast milk produced: An innovative method
Y Suna Dağ, EH Yayan
Breastfeeding Medicine 17 (7), 593-598, 2022
52022
The effect of massage, wipe bathing and tub bathing on physiological measurements of late premature newborns: a randomized controlled trial
YS Dağ, EH Yayan, R Özdemir
Journal of Neonatal Nursing 28 (3), 164-169, 2022
42022
Serebral palsili çocuğa sahip anne ve babaların bakım yüklerinin karşılaştırılması
E Karahan, S Çelik, F Zaman
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (2 …, 2020
42020
Computer game addictions of children: chronotype sleep
YS Dağ, YÖ Yayan, EH Yayan
Journal of Turkish Sleep Medicine 9 (1), 73, 2022
32022
Çocukların Bilgisayar Oyun Bağımlılıkları: Kronotip Uyku
YS Dağ, YÖ Yayan, EH Yayan
Türk Uyku Tıbbı Dergisi, 2022
32022
KRONİK HASTALIKLIĞI OLAN ÇOCUKLAR: HASTANEDE UYKU KALİTESİ
EH Yayan, YS Dağ, M Zengin, M Düken
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 9 (3), 886-895, 2021
32021
Examining care burden, social support, and loneliness in parents of children with cerebral palsy
M Yildirim, ME Duken, YS Dag, EH Yayan
International Journal of Caring Sciences 15 (3), 1655-1664, 2022
12022
Yenidoğanlarda banyo ve masajın hiperbilirübinemiye etkisinin incelenmesi
YS Dağ
Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya, 2017
12017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20