Hüseyin Fırat
Hüseyin Fırat
Lecturer at Computer Technologies Department in Dicle University
dicle.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An effective approach to the two-dimensional rectangular packing problem in the manufacturing industry
H Fırat, N Alpaslan
Computers & Industrial Engineering 148, 106687, 2020
32020
Sezgisel Algoritmalar Kullanılarak İki Boyutlu Dikdörtgen Şerit Paketleme Probleminin Çözümü
NA H Fırat
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 315-322, 2019
22019
Dikdörtgen Parçalar ile İki Boyutlu Kesme ve Paketleme Problemi için Sezgisel Yöntemler Kullanılan Bir Hibrit Metodoloji
H Fırat, N Alpaslan, D Hanbay
Politeknik Dergisi 22 (4), 979-988, 2019
12019
İmalat sektöründe parça yerleştirme ve kesme probleminin optimizasyonu
H Fırat
İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
12018
Classification of Hyperspectral Images Using 3D CNN Based ResNet50
H Firat, D Hanbay
2021 29th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2021
2021
Automatic Thresholding Method Developed With Entropy For Fabric Defect Detection
H Üzen, H Firat, A karcı, D Hanbay
2019 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), 2019
2019
Üç Temel Kesir Dereceli Türev Tanımına Göre Matlab Ortamında Kesir Dereceli Türev Hesaplamaları
MH Varjovi, F Öztemiz, K Donuk, B Toptaş, H Fırat, M Karaduman, ...
Anatolian Science-Bilgisayar Bilimleri Dergisi 4 (1), 7-28, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–7