Follow
Ferat YILMAZ
Ferat YILMAZ
Dicle Üniversitesinde Doç. Dr.
Verified email at dicle.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algıları: Bir metaforik çalışma
F YILMAZ, S Göçen, F YILMAZ
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 2013
1942013
Olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik risk alma arasındaki ilişkinin kanonik korelasyonla incelenmesi
B Çetin, M İlhan, F Yılmaz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (1), 135-158, 2014
85*2014
Ders çalışma becerileri ile akademik risk alma arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon ile incelenmesi
M İlhan, B Çetin, MÖ SÜNKÜR, F YILMAZ
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3 (2), 123-146, 2013
64*2013
İlköğretim öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (Dicle Üniversitesi Örneği)
M İlhan, MÖ SÜNKÜR, F YILMAZ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (23), 22-42, 2012
42*2012
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YENİLİKÇİLİK EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
F Yılmaz, G Soğukçeşme, N Ayhan, S Tuncay, S Sancar, Y Deniz
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (27), 259-276, 2014
392014
Ahlaki kimlik ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
F Yılmaz, F Yılmaz
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (4), 111-133, 2015
272015
İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programında yer alan fiziksel olaylar öğrenme alanına ait kazanımlar ile fizik dersi öğretim programı kazanımlarının fen okuryazarlığı …
F Yılmaz, MÖ SÜNKÜR, M İLHAN
İlköğretim Online 11 (4), 915-926, 2012
26*2012
Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları
İ Erdem, F Yılmaz, E Bozkurt
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2014
252014
Sınıf öğretmenliği adaylarının küreselleşme çerçevesinde değerler eğitimine ilişkin görüşleri
M Yılmaz, F Merter
International Journal of Social Science 5 (3), 299-314, 2012
20*2012
The Role of Respectful Behaviour in the Relationship between Empathetic Tendencies and Conflict Resolution in Primary School Students.
H Sekerci, F Yilmaz
Eurasian Journal of Educational Research 93, 73-94, 2021
17*2021
Who are teachers? A study of identity hierarchy
F Yilmaz, M Ilhan
Cogent Education 4 (1), 1384638, 2017
172017
Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma görevlisi algısı: Metaforik bir araştırma
F Yılmaz, F Yılmaz, S Göçen
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 1 (23), 201-220, 2015
132015
Revize Edilmiş Okul İklimi Öğretmen Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
F Yılmaz, S Demir
International Journal of Assessment Tools in Education 3 (1), 85-100, 2016
10*2016
Beşinci sınıf öğrencileri arasındaki dijital bölünmenin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır ili örneği
F YILMAZ, A Ersoy
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 29-42, 2012
92012
Bir program zincirleme analizi: 3. sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programı (2018) örneği
F YILMAZ, MÖ SUNKUR
Journal of Qualitative Research in Education, 2021
8*2021
Besinci sınıf öğrencilerinin BİT erişim olanakları ve BİT okuryazarlık düzeyleri arasındaki dijital bölünme
F Yılmaz, A Ersoy
Journal of Educational Science 2 (2), 16-32, 2014
82014
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayır Diyebilme Becerilerinin Ahlaki Anatominin Bileşenleri Açısından İncelenmesi
F YILMAZ, A Ersoy
2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8-10, 2015
7*2015
Sokakta çalışan ve çalışmayan ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler programındaki değerlere ilişkin algıları
F Yılmaz, S Göçen, F Yılmaz
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 82-99, 2013
72013
Karakter Eğitimi ve Karakter Eğitimi Programları
F YILMAZ
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 234-257, 2021
62021
Temperate but not Brave Children: Character Strengths in Life Science Course Curriculum
F YILMAZ
Participatory Educational Research 8 (4), 409-425, 2021
62021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20