Takip et
Kenan BÜLBÜL
Kenan BÜLBÜL
Ministry of Education
trabzon.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Lise öğrencilerinde umutsuzluk, bağlanma stili ve aile yapısının madde kullanma eğilimini yordama gücü
K Bülbül, H Odacı
Klinik Psikiyatri Dergisi 21 (4), 360-369, 2018
12*2018
İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye bakış açılarının incelenmesi
K BÜLBÜL, M KÜÇÜK
1. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi,(15–17 Kasım 2007 …, 2007
112007
The Mediating Role of Cognitive Flexibility in the Relationship between Traumatic Experiences in the Childhood Period and Substance Abuse Proclivity
H Odacı, K Bülbül, T Türkkan
Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 38 (4), 1-17, 2021
102021
The Relationship between University Students'Music Preferences and Drug Abuse Tendencies and Personality Traits
Z Dinç Altun, K Bülbül, T Türkkan
Universal Journal of Educational Research 6 (12), 2931-2941, 2018
92018
Aile Yapısı, Bağlanma Stili ve Umutsuzluğun Lise Öğrencilerinin Madde Kullanma Eğilimleri ile İlişkisi
K BÜLBÜL
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (KTÜ), 2016
92016
Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Bilgi ve Risk Tanıma Düzeylerinin İncelenmesi
K Bülbül, AB Çakıcı, T Türkkan
Türkiye Eğitim Dergisi 4 (2), 128-144, 2019
82019
Çocuk İstismarı ve İhmalini Anlamak: Ekolojik Bir Yaklaşım
T Türkkan, H Odacı, K Bülbül
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (2), 709-728, 2021
72021
High School Students' Substance Abuse Tendencies: A Comparison Based on Personal, Social, and Academic Variables.
K Bülbül, H Odacı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (4), 2018
7*2018
A study on developing an attitude scale towards multi-grade classrooms for elementary school teachers
K Coskun, M Metin, K Bülbül, GK Yılmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 2733-2737, 2011
72011
Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi örneği
T Türkkan, AB ÇAKICI, K Bülbül
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (2), 368-388, 2020
62020
Tek Ebeveyn Olan Annelerin Bilişsel Esneklikleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki: Psikolojik Sağlamlığın Aracı Rolü.
H Odacı, E Ülken, K Bülbül
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 22 (55), 305-338, 2022
32022
Tek Ebeveyn Olan Annelerin Psikolojik Sağlamlıkları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkide Umut ve Affetmenin Aracı Rolü
H Odacı, E Ülken, K Bülbül
Ege Eğitim Dergisi 23 (1), 1-17, 2022
32022
Psikolojik Sağlamlığı Değerlendirme Ölçeği: Türkçe Versiyonuna İlişkin İlk Psikometrik Bulgular
T Türkkan, K Bülbül, H Odacı
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 12 (2), 255-263, 2022
12022
Do psychological resilience and life satisfaction affect happiness levels of individuals? A case study for Trabzon University
K Bülbül, T Türkkan, H Odacı
International Journal of Happiness and Development 7 (2), 107–121, 2022
12022
Covid 19 Pandemisi ve Akademisyenler: Psikolojik Yansımalar ve Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri
T Türkkan, H Odacı, K Bülbül
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (1), 85-121, 2022
12022
Gender moderates the relationships between childhood abuse experiences and mental disorders later in life: a cross-sectional study among university students in Turkey
T Türkkan, H Odacı, K Bülbül
British Journal of Guidance & Counselling, 1-16, 2023
2023
Analysis of Studies about Academic Anxiety: A Thematic Review
K Bülbül, H ODACI
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 15 (2), 370-384, 2023
2023
DOĞAL AFETLERİN ARDINDAN AİLE DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
K Bülbül
IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi “Sosyal Bilimler Işığında Deprem”, 2023
2023
Edimsel Koşullanma
K Bülbül
Eğitimin Kavramsal Temelleri-8: Eğitim Psikolojisi, 343-358, 2023
2023
Assessment of the Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapies in the Treatment of Insomnia in Cancer Survivors: A meta-analysis
T Türkkan, H Odacı, K Bülbül
Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 11 (1), 46-57, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20