Takip et
Kenan BÜLBÜL
Kenan BÜLBÜL
Ministry of Education
trabzon.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Lise öğrencilerinde umutsuzluk, bağlanma stili ve aile yapısının madde kullanma eğilimini yordama gücü
K Bülbül, H Odacı
Klinik Psikiyatri Dergisi 21 (4), 360-369, 2018
14*2018
The Mediating Role of Cognitive Flexibility in the Relationship between Traumatic Experiences in the Childhood Period and Substance Abuse Proclivity
H Odacı, K Bülbül, T Türkkan
Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 38 (4), 1-17, 2021
122021
İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye bakış açılarının incelenmesi
K BÜLBÜL, M KÜÇÜK
1. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi,(15–17 Kasım 2007 …, 2007
112007
The Relationship between University Students'Music Preferences and Drug Abuse Tendencies and Personality Traits
Z Dinç Altun, K Bülbül, T Türkkan
Universal Journal of Educational Research 6 (12), 2931-2941, 2018
102018
Aile Yapısı, Bağlanma Stili ve Umutsuzluğun Lise Öğrencilerinin Madde Kullanma Eğilimleri ile İlişkisi
K BÜLBÜL
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (KTÜ), 2016
102016
Çocuk İstismarı ve İhmalini Anlamak: Ekolojik Bir Yaklaşım
T Türkkan, H Odacı, K Bülbül
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (2), 709-728, 2021
92021
Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Bilgi ve Risk Tanıma Düzeylerinin İncelenmesi
K Bülbül, AB Çakıcı, T Türkkan
Türkiye Eğitim Dergisi 4 (2), 128-144, 2019
92019
High School Students' Substance Abuse Tendencies: A Comparison Based on Personal, Social, and Academic Variables.
K Bülbül, H Odacı
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (4), 2018
7*2018
A study on developing an attitude scale towards multi-grade classrooms for elementary school teachers
K Coskun, M Metin, K Bülbül, GK Yılmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 2733-2737, 2011
72011
Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi örneği
T Türkkan, AB ÇAKICI, K Bülbül
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (2), 368-388, 2020
62020
Tek Ebeveyn Olan Annelerin Bilişsel Esneklikleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki: Psikolojik Sağlamlığın Aracı Rolü.
H Odacı, E Ülken, K Bülbül
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 22 (55), 305-338, 2022
32022
Tek Ebeveyn Olan Annelerin Psikolojik Sağlamlıkları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkide Umut ve Affetmenin Aracı Rolü
H Odacı, E Ülken, K Bülbül
Ege Eğitim Dergisi 23 (1), 1-17, 2022
32022
Analysis of Studies about Academic Anxiety: A Thematic Review
K Bülbül, H ODACI
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 15 (2), 370-384, 2023
22023
Psikolojik Sağlamlığı Değerlendirme Ölçeği: Türkçe Versiyonuna İlişkin İlk Psikometrik Bulgular
T Türkkan, K Bülbül, H Odacı
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 12 (2), 255-263, 2022
12022
Do psychological resilience and life satisfaction affect happiness levels of individuals? A case study for Trabzon University
K Bülbül, T Türkkan, H Odacı
International Journal of Happiness and Development 7 (2), 107–121, 2022
12022
Covid 19 Pandemisi ve Akademisyenler: Psikolojik Yansımalar ve Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri
T Türkkan, H Odacı, K Bülbül
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (1), 85-121, 2022
12022
Gender moderates the relationships between childhood abuse experiences and mental disorders later in life: a cross-sectional study among university students in Turkey
T Türkkan, H Odacı, K Bülbül
British Journal of Guidance & Counselling, 1-16, 2023
2023
DOĞAL AFETLERİN ARDINDAN AİLE DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
K Bülbül
IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi “Sosyal Bilimler Işığında Deprem”, 2023
2023
Edimsel Koşullanma
K Bülbül
Eğitimin Kavramsal Temelleri-8: Eğitim Psikolojisi, 343-358, 2023
2023
Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri, benlik saygıları, bilişsel çarpıtmaları ve akademik kaygıları: Alternatif modellerin denenmesi
K Bülbül
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20