Takip et
Atilla Polat
Atilla Polat
İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mekteb-i Harbiye Nazırlarından Matematikçi Mehmed Emin Paşa’nın Biyografisine Giriş
A Polat
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20 (2), 59-74, 2019
72019
Son Dönem Osmanlı Matematikçi-Bürokratı Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa’nın Hayatı
A Polat
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20 (1), 16-46, 2019
52019
Treatises on Pergar-ı Nisbe (the Sector) in Manuscript Collections in Turkey
A Polat
Scientific Instruments between East and West, 39-54, 2019
42019
Mehmed Said Efendi'nin Misâha Risalesi
A Polat, HM Demirhan Çavuşoğlu
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 21 (2), 25-46, 2020
32020
Measuring Altitudes with an Alla Franca Instrument: The Ottoman Engineer Feyzi’s Treatise on the Portable Sextant
F Günergun, G Danışan, A Polat
Scientific Instruments Between East and West, 55-79, 2019
22019
15. ve 16. Yüzyıl Türkçe Matematik Eserlerinde Geçen Manzum Bir Matematik Problemi
A Polat
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 22 (2), 241-253, 2021
12021
Cem Tezer'in Aziz Hatırasına
A Polat
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 21 (2), 175-177, 2020
12020
Nasirüddin Tusi’nin Öklid’in Elemanlar’ı Üzerine Yazdığı Tahrir’in Türkçe Tercümesi
A POLAT
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 23 (2), 435-438, 2022
2022
Şekerzâde Feyzullah Sermed
A Polat
İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri/Matematik 5, 188-190, 2021
2021
Mehmed Said Efendi
A Polat
İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri/Matematik 5, 185-187, 2021
2021
İbn Hamza el-Mağribi
A Polat
İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri/Matematik 5, 176-179, 2021
2021
Hacı Atmaca el-Kâtib
A Polat
İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri/Matematik 5, 163-165, 2021
2021
Kâtip Çelebi’nin Hendese Bilen Kadısına Müşahhas Bir Örnek: Ebû Sehl Nu'mân Efendi
A Polat, A Demirci
Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler …, 2018
2018
Osmanlı Biliminin Tartışmalı Bir Yorumu Üzerine: Miri Shefer-Mossensohn, Osmanlı’da Bilim: Kültürel Yaratı ve Bilgi Alışverişi. Çeviren Kübra Oğuz. İstanbul: Türkiye İş Bankası …
A Polat
Osmanlı Matematikçilerinden Vidinli Hüseyin Tevfik’in (1832-1901) Hayatı ve Eserleri Üzerine Yapılmış Çalışmalarla İlgili Bazı Değerlendirmeler
A Polat
Bildiriler Kitabı-III, 243, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15