Follow
Burcu Çelik
Burcu Çelik
Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’deki denizcilik eğitimi veren kurumların akademisyen profili
S Nas, B Çelik
Journal of ETA Maritime Science 1 (1), 7-14, 2013
112013
Dalış turizmi emniyeti: Risk faktörleri ve çözüm önerileri
H DOĞRU, B ÇELİK, B YILMAZ
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 30 (3), 185-197, 2019
62019
Analyzing the Perceptions of Students Who Take the Navigation Course for the First Time: The Case of Dokuz Eylul University Maritime Faculty
B Kuleyin, B Celik, AY Kaya
Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: STCW, Maritime Education …, 2013
5*2013
THE ACADEMICIAN PROFILES OF MARITIME HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN TURKEY.
S Nas, B Çelik
Journal of Marine Technology & Environment 2, 2012
52012
DENİZ ULAŞTIRMASINDA ETMEN TABANLI MODELLEME VE BENZETİM İNCELEMESİ
B Çelik, Y Zorba
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 ((2) doi.org/10 …, 2019
32019
Denizcilik endüstrisinde insan kaynakları planlaması: Türk gemi adamlarına yönelik bir araştırma
B Çelik
Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2014
32014
Differences in Deficiency Types Causing Ship Detentions at the Black Sea Region During the Covid-19 Pandemic and Pre-Pandemic
B Çelik, E Çakır
Marine Policy, 2023
1*2023
AN APPLICATION OF AGENT-BASED TRAFFIC FLOW MODEL FOR MARITIME SAFETY MANAGEMENT EVALUATION
B Celik, Y Zorba
International Journal of Maritime Engineering 165 (A1), 55-70, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8