Takip et
İsmail Eray Dursun
İsmail Eray Dursun
Milli Eğitim Bakanlığında Müdür
meb.k12.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul Müdürlerinin Paternalist Liderlik Davranışlarının Okul Kültürüne Etkisi
M Özgenel, İE Dursun
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 3 (4), 284-302, 2020
62020
Okul Müdürlerinin Paternalist Liderlik Davranışlarının Okul Kültürü Oluşturmadaki Etkisi
İE Dursun
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim …, 2019
52019
Okul Müdürlerinin Paternalist Liderlik Davranışlarının Okul Kültürüne Etkisi [The effect of paternalistic leadership behaviors of school principals on school culture]
M Ozgenel, İE Dursun
2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, 2019
22019
The Effect of School Principals' Critical Leadership Behaviors on School Climate According to Teacher Perceptions
İE Dursun, BB Yıldız, S Yüksel
OPUS– Journal of Society Research 19 (47), 528-537, 2022
2022
Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
İE Dursun, BB Yıldız
Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 8 (17), 74-99, 2022
2022
School Culture's Impact on School Effectiveness and Performance: Comparison of Teachers' and Administrators' Views
M Özgenel, İE Dursun, BB Yıldız, P Mert
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 12 (24), 245-274, 2021
2021
Comparison of Ethical, Transformational, Paternalistic, Spiritual and Instructional Leadership Styles
M Özgenel, BB Yıldız, P Mert, İE Dursun
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (3), 1191-1209, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–7