Takip et
Emre KARA
Emre KARA
Aydın Adnan Menderes University
adu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Aydın koşullarında kışlık ara ürün olarak yetiştirilecek tek yıllık bazı baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
E Kara
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
182017
Aydın ili ekolojik koşullarında farklı eğimlerdeki mera vejetasyonlarının verim ve kalite özellikleri
M Sürmen, E Kara
Derim 35 (1), 67-72, 2018
172018
Yield and quality features of buckwheat-soybean mixtures in organic agricultural conditions
M Sürmen, E Kara
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 5 (13), 1732-1736, 2017
142017
The effects of secondary metabolites of rangeland and pasture plants on the animal health in Mediterranean ecological conditions
E Kara, M Sürmen
Journal of US-China Medical Science 16, 63-72, 2019
122019
Katı biyogaz atığı uygulamalarının sorgum ve sorgum x sudanotu melezi bitkilerinde yem verimi ve kalitesi üzerine etkileri
E Kara, M Sürmen, H Erdoğan
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 (2), 355-361, 2019
92019
Response of an Invasive Plant Species (Cynanchum acutum L.) to Changing Climate Conditions and Its Impact on Agricultural Landscapes
B Ar, G Tuttu, D Gülçin, AU Özcan, E Kara, M Sürmen, K Çiçek, ...
Land 11 (9), 1438, 2022
72022
Farklı tuz konsantrasyonlarının çim bitkilerinde çimlenme ve erken fide dönemi özellikleri üzerine etkileri
M Sürmen, H Erdoğan, A Özeroğlu, E Kara
Uluslararası Katılımlı AGRIFOR Kongresi, Marmaris, 2018
62018
Yield and quality characteristics of rangelands which have different slopes in Aydın ecological conditions.
M Sürmen, E Kara
62018
Farklı yem bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) ve yaygın fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin Aydın ekolojisinde tohum verim özellikleri
M Sürmen, E Kara, H Erdoğan
International Congress on Agriculture and Forestry Research, 8-10, 2019
52019
The effects of solid biogas residue applications on forage yield and quality in sorghum and Sorghum x Sudanense hybrid plants.
E Kara, M Sürmen, H Erdoğan
32019
Forage Yield and Quality Performances of Sorghum Genotypes in Mediterranean Ecological Conditions
M Sürmen, E Kara
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (2), 331, 2022
22022
Effects of suppression applications on summer asphodel (asphodelus aestivus brot.) density, botanical composition, forage yield and quality of aegean rangelands
M Sürmen, E Kara
Turkish Journal of Field Crops 27 (1), 61-70, 2022
22022
High-Quality Fertilizers from Biogas Digestate
M Sürmen, E Kara
Environment and Climate-smart Food Production, 319-347, 2022
22022
Farklı biçim devresinin ve arpa kırması uygulamalarının tek yıllık yem bitkileri karışımının silaj özelliklerine etkileri
E Gürsoy, E Kara, M Sürmen
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 8 (3), 273-281, 2021
22021
Effects of mowing height and biogas digestate as a soil amendment on green quality of strong creeping red fescue (Festuca rubra var. rubra)
E Kara, M Sürmen, H Erdoğan
Turkish Journal of Range and Forage Science 1 (2), 72-76, 2020
22020
EVALUATION OF SOLID BIOGAS FERMENTATION RESIDUE AS A SOURCE OF ORGANIC FERTILIZER ON BERSEEM CLOVER (Trifolium alexandrinum L.)
M Sürmen, E Kara
Turkish Journal of Field Crops 24 (2), 138-144, 2019
22019
Yield and Quality Characteristics of Forage Pea Varieties at Different Phenological Stages
E Kara, M Sürmen
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (2), 295-301, 2023
12023
The effects of different cutting stage and crushed barley applications on silage properties of annual forage crops mixture.
E Gürsoy, E Kara, M Sürmen
12021
The role of slope as an environmental variable in plant biodiversity change in Aegean rangelands by SHE analysis: The case of Çakmar rangeland
E Kara, M Sürmen
Bilge International Journal of Science and Technology Research 8 (1), 9-13, 2024
2024
Türkiye’de Tarımda Dijitalleşme Sürecinde Yaşanan Gelişmeler
FO BARAN, K Emre, M SÜRMEN
TARIM, ORMAN VE SU BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, 151-177, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20