Follow
Burak ASMA
Title
Cited by
Cited by
Year
A STUDY ON DEVELOPING INTERCULTURAL AWARENESS SCALE (ICAS) AND EXAMINING ELT STUDENTS’INTERCULTURAL AWARENESS
S Özlem, A Burak
International Journal of Current Approaches in Language, Education and …, 2020
92020
OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ
M CANBULAT, B DİREKÇİ, S AKBULUT, A ÇORAPÇIGİL, İH TEZCİ, ...
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 570-584, 2020
52020
Inquiring massive open online courses (MOOCS) through the lens of students
M Caner, B Asma, CS Aktuğ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (1), 453-470, 2019
52019
Görev Temelli Dil Öğretiminin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Motivasyonlarını ve Tutumlarını Artırmadaki Rolünün İncelenmesi
A Burak
Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1 (1), 53-60, 2019
4*2019
Türkçe Ders Kitaplarının Metin ve Metin Önü-Sonu Sorularındaki Düşünme Türleri ve Kök Değerler
C Mehmet, B Asma, B Koparan
Turkish Studies-Educational Sciences 17 (2), 215-232, 2022
32022
The psychometric properties of school belonging scale for primary school students: A validity and reliability study
M Canbulat, B Direkci, A Çorapçıgil, EE Şimşek, B Asma, İH Tezci, ...
Elementary Education Online 19 (3), 1422-1438, 2020
22020
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında (1924-2018) Dil Becerilerinin Öğretiminde Kullanılan Tekniklerin İncelenmesi
Ü YILDIZ, A Burak
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (3), 1168-1180, 2020
22020
Mapping the place of Turkish universities in international university ranking institutions: A case for Times Higher Education (THE)
B Asma, O Ünal
Anadolu Journal of Educational Sciences International 12 (1), 156-191, 2022
12022
Uluslararası Üniversite Derecelendirme Kuruluşlarında Türk Üniversitelerinin Yeri: Times Yükseköğretim (THE) Örneği
A Burak, Ü Orhan
Anadolu Journal of Educational Sciences International 12 (1), 156-191, 2022
12022
Examining the relationship between English admisson test (LYS-5) and four language skills of undergraduate students
B Asma
Akdeniz Üniversitesi, 2018
12018
Academician Perspective on the Implementation of Distance Education in Universities during the COVID-19 Pandemic
A Burak, İH Tezci
Journal of Qualitative Research in Education, 2023
2023
The Effect of English Admission Test and Various Variables on Foreign Language Skills of Students
A Burak, FÖ SAKA
Turkish Academic Research Review 7 (4), 937-961, 2022
2022
Öğretmen Adaylarının Türkçe Dil Hassasiyetlerinin Belirlenmesi Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma
B ASMA
Elektronik Dil ve Eğitim Dergisi 1 (1), 36-52, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13