Erdem Seçilmiş
Erdem Seçilmiş
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerin Yapısı. Maliye Dergisi, 166, 195-220
L Lazzeretti, F Capone, E Seçilmiş
Maliye Dergisi 166, 195-220, 2014
402014
In Search of a Mediterranean Creativity. Cultural and Creative Industries in Italy, Spain and Turkey
L Lazzeretti, F Capone, IE Seçilmiş
European Planning Studies 24 (3), 568-588, 2016
332016
Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenmesi.
İE Seçilmiş
Ege Academic Review 15 (1), 2015
302015
Ankara kültür ekonomisi sektörel büyüklüklerin değerlendirilmesi
MC Güran, İE Seçilmiş
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2013
212013
Vergi Reformlarının Davranışsal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
E Seçilmiş, İ Didinmez
Bilig 77, 203-232, 2016
92016
An Experimental Analysis of Moral Self-Regulation
E Seçilmiş
Applied Economics Letters 25 (12), 857-861, 2018
82018
Anayasa Mahkemesi’nin Mali Güç İlkesine Yaklaşımına İktisadi Bakış
O CANYAŞ, İE SEÇİLMİŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C. XV, S. I, 2013), 301-315, 2013
82013
Shadow economy and public debt sustainability in Turkey
YA Burçin, Eİ Seçilmiş, A Başaran
Economic Annals 52 (173), 85-104, 2007
82007
Cultural and creative industries in Turkey A benchmarking with Italy and Spain
L Lazzeretti, F Capone, E Seçilmiş
Regional Studies Association European Conference 201, 2014
62014
Income heterogeneity in the voluntary provision of dynamic public goods
İE Seçilmiş, MC Güran
Pacific Economic Review 17 (5), 693-707, 2012
62012
Estimation of a Social Discount Rate for Turkey
H Akbulut, E Seçilmiş
Socio-Economic Planning Sciences 67, 78-85, 2019
52019
Social Discount Rates for Six Transition Countries
E Seçilmiş, H Akbulut
Ekonomický časopis 67 (6), 629-646, 2019
42019
İdare-Mükellef İlişkilerinin Vergi Uyumu Üzerı̇ne Etkileri
İ Didinmez, E Seçilmiş
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 105-128, 2018
42018
Gaia: Ekoloji ve İktisat
E Seçilmiş
İktisat ve Toplum Dergisi 80, 1-26, 2017
32017
Coase Teoremine Alternatif Bakış
E Seçilmiş
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 53 (612), 9-20, 2016
32016
KAMUSAL MALLARIN SAĞLANMASINDA BEDAVACILIK PROBLEMİ VE DENEYSEL İKTİSAT UYGULAMALARI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
İE Seçilmiş, MC Güran
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2010
32010
The Role of Risk Aversion in Public Goods Dilemmas with Environmental Uncertainty: An Experimental Analysis
E Seçilmiş
Applied Economics Letters 26 (17), 1434-1438, 2019
22019
Freudyen İktisat
E Seçilmiş
22017
Türkiye’de Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Örgütlenmesi
E Seçilmiş
Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Ankara, 2014
22014
Deneysel iktisatta iç ve dış geçerlilik: Metodolojik bir inceleme
İE Seçilmiş, MC Güran
İktisat İşletme ve Finans 26 (306), 25-51, 2011
22011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20