Follow
Erdem Seçilmiş
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerin Yapısı. Maliye Dergisi, 166, 195-220
L Lazzeretti, F Capone, E Seçilmiş
Maliye Dergisi 166, 195-220, 2014
442014
Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenmesi.
İE Seçilmiş
Ege Academic Review 15 (1), 2015
382015
In Search of a Mediterranean Creativity. Cultural and Creative Industries in Italy, Spain and Turkey
L Lazzeretti, F Capone, IE Seçilmiş
European Planning Studies 24 (3), 568-588, 2016
372016
Ankara kültür ekonomisi sektörel büyüklüklerin değerlendirilmesi
MC Güran, İE Seçilmiş
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2013
192013
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN MALİ GÜÇ İLKESİNE YAKLAŞIMINA İKTİSADİ BAKIŞ
O Canyaş, İE Seçilmiş
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
172013
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN MALİ GÜÇ İLKESİNE YAKLAŞIMINA İKTİSADİ BAKIŞ
O Canyaş, İE Seçilmiş
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
172013
Anayasa Mahkemesi’nin Mali Güç İlkesine Yaklaşımına İktisadi Bakış
O CANYAŞ, İE SEÇİLMİŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C. XV, S. I, 2013), 301-315, 2013
17*2013
Estimation of a Social Discount Rate for Turkey
H Akbulut, E Seçilmiş
Socio-Economic Planning Sciences 67, 78-85, 2019
112019
Vergi Reformlarının Davranışsal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
E Seçilmiş, İ Didinmez
Bilig 77, 203-232, 2016
112016
An Experimental Analysis of Moral Self-Regulation
E Seçilmiş
Applied Economics Letters 25 (12), 857-861, 2018
102018
Shadow economy and public debt sustainability in Turkey
YA Burçin, Eİ Seçilmiş, A Başaran
Economic Annals 52 (173), 85-104, 2007
102007
Income heterogeneity in the voluntary provision of dynamic public goods
İE Seçilmiş, MC Güran
Pacific Economic Review 17 (5), 693-707, 2012
82012
Social Discount Rates for Six Transition Countries
E Seçilmiş, H Akbulut
Ekonomický časopis 67 (6), 629-646, 2019
72019
İdare-Mükellef İlişkilerinin Vergi Uyumu Üzerı̇ne Etkileri
İ Didinmez, E Seçilmiş
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 105-128, 2018
72018
Cultural and creative industries in Turkey A benchmarking with Italy and Spain
L Lazzeretti, F Capone, E Seçilmiş
Regional Studies Association European Conference 201, 2014
62014
Gaia: Ekoloji ve İktisat
E Seçilmiş
İktisat ve Toplum 80, 23-28, 2017
42017
KAMUSAL MALLARIN SAĞLANMASINDA BEDAVACILIK PROBLEMİ VE DENEYSEL İKTİSAT UYGULAMALARI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
İE Seçilmiş, MC Güran
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2010
42010
Coase Teoremine Alternatif Bakış
E Seçilmiş
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 53 (612), 9-20, 2016
32016
The economics of obesity and the role of Government in obesity prevention: The Turkish Case
İE Seçilmiş
Iktisat Isletme ve Finans 29 (334), 29-58, 2014
32014
Deneysel iktisatta iç ve dış geçerlilik: Metodolojik bir inceleme
İE Seçilmiş, MC Güran
İktisat İşletme ve Finans 26 (306), 25-51, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20