Follow
İBRAHİM CANBOLAT
İBRAHİM CANBOLAT
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Küreselleşmenin Kültürel SonuçlarI
M Talas, K Yaşar
Türklük Bilimi Araştırmaları, 149-162, 2007
1132007
Uluslarüstü Sistem Avrupa Birliği: Bir Dönüşümün Analizi
İS Canbolat
Alfa, 1998
601998
Uluslarüstü Sistem Avrupa Birliği: Bir Dönüşümün Analizi
İS Canbolat
Alfa, 1998
601998
Avrupa Birliği ve Türkiye: uluslarüstü bir sistemle ortaklık
İS Canbolat
Alfa Aktüel, 2011
502011
Avrupa Birliği: Uluslarüstü bir sistemin tarihsel teorik kurumsal jeopolitik analizi ve genişleme sürecinde Türkiye ile ilişkiler
İS Canbolat
Alfa Yayınları, 2002
492002
Küreselleşen dünya ve Türkiye
İ Canbolat
Vipaş Yay., Bursa, 2002
392002
Fremde Heimat
A Eryilmaz
Klartext, 1998
281998
Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası İlişkilerninin Doğuşu Üzerine Bir Değerlendirme
O Emre
Gazi Akademik Bakış, 197-214, 2014
252014
Türkiye ile Almanya arasındaki bilimsel ilişkiler: Türk-Alman üniversiteleri
T Fahri, S Çinar
Gazi Akademik Bakış 7 (13), 45-65, 2013
252013
Türkiye ile Almanya arasındaki bilimsel ilişkiler: Türk-Alman üniversiteleri
T Fahri, S Çinar
Gazi Akademik Bakış 7 (13), 45-65, 2013
252013
Uluslarüstü siyasal sistem: Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği örneği
İS Canbolat
Ezgi, 1994
221994
Savaş ve barış arasında dünya: korku ve umut arasında insan
İS Canbolat
Alfa-Aktüel Kitabevi, 2003
212003
Avrupa Birliği ve Türkiye
İS Canbolat
Ed.) ARI, T. Postmodern Uluslararası İlişkiler Teorileri 2, 2014
202014
Savaş ve barış arasında Dünya
İS Canbolat
Korku ve Umut Arasında İnsan, Alfa Yayınları, İstanbul, 2003
192003
Gelişmekte olan ülkeler ve dış politika
İS Canbolat
Alfa, 1999
181999
BALKAN SAVAŞLARI’NDAN GÜNÜMÜZE BATI BALKANLAR VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM BAĞLAMINDA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
S Akova
Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 5 (9), 170-201, 2012
172012
Avrupa Birliği'nin Genişleme Politikasının Güvenlik Boyutu
Z Yücel
Uluslararası Hukuk ve Politika, 37-54, 2008
172008
İmaj-Gerçek ve İşlevsellik Bağlamında Eleştirel Bir Uluslararası İlişkiler Çözümlemesi Üzerine
İS Canbolat
Gazi Akademik Bakış, 1-25, 2007
162007
Avrupa Birliği ve Genişleme Sürecinde Türkiye ile İlişkiler
İS Canbolat
Alfa Yayınları 3, 152-162, 2002
162002
Değişen dünyada Almanya ve Türkler: ulusal çıkar, ulusal birlik ve kamuoyu tercihi açısından bir inceleme
İS Canbolat
Yapı Kredi Yayınları, 2009
152009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20