Follow
İsmail Barış
İsmail Barış
Verified email at uskudar.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Roman Çocuklarinin Eğitim Süreci Ve Akademik Başarilarinda Sosyal Dişlanma Algisinin Rolü
Y Genç, HH Taylan, İ Baris
792015
Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşım: Kurumsal Bakım Yerine Evde Bakım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Y Genç, İ Barış
The Journal of Academic Social Science, 36-57, 2015
752015
The impact of oil price on transition toward renewable energy consumption? Evidence from Russia
R Karacan, S Mukhtarov, İ Barış, A İşleyen, ME Yardımcı
Energies 14 (10), 2947, 2021
632021
SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YERİNDEN YÖNETİMİN İŞLEVSELLİĞİ
G Yusuf, İ BARIŞ
The Journal of Academic Social Science Studies 2 (32), 95-117, 2019
492019
Küresel salgın sürecinde Türkiye’de aile içi sorunlar
İ Barış, HH Taylan
Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, 13-32, 2020
432020
Romanlar ve sosyal dışlanma
HH Taylan, İ Barış
Çizgi Kitabevi, 2015
322015
Sokakta yaşayan çocuklar ve aileleri: İstanbul örneği
İ Bariş
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2008
312008
Muhafazakâr düşüncenin temel değerleri çerçevesinde AK Parti
İ Barış
Muhafazakar Düşünce Dergisi 41-42. Sayı: Kadın, 207, 2018
152018
Sosyal sermaye ürünü olarak taziye kültürü ve kurumsal bir hizmet olarak yas danışmanlığı: Türkiye-Almanya örneği
E Ataman, İ Barış
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 93-112, 2019
102019
Toplumda engelli bireylere yönelik tutumun sağlık çalışanları bağlamında değerlendirilmesi
R Apaydın, İ Barış
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 21 (1), 22-39, 2021
82021
Contemporary approach in elderly care services: strengthening home care services instead of institutional care
Y Genç, I Barış
Academic Journal of Social Research 3 (10), 36-57, 2015
52015
Is leyen, A. and Yardımcı, ME (2021),“The impact of oil price on transition toward renewable energy consumption?”
R Karacan, S Mukhtarov, I Barıs
Evidence from Russia. Energies 14 (10), 2947, 0
5
Roman Çocuklarında Madde Kullanım Eğilimleri
HH Taylan, İ Barış
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 211-203, 2017
3*2017
KAMUSAL SOSYAL YARDIMLAR: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ
İ Barış, E Ataman
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2), 86-100, 2019
22019
Kocaeli Romanları Üzerine Bir Araştırma
HH Taylan, İ Barış, Y Genç
Uluslararası Roman Sorunları Çalıştayı, 2015
22015
Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Aileleri (İstanbul Örneği)
İ Barış
Istanbul Journal of Sociological Studies, 87-114, 2009
22009
MEDYADA ROMANLARA YÖNELİK KALIPYARGI VE ÖNYARGILARIN SUNUMU
HH Taylan, İ Barış
Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 4 (1), 89-100, 2023
12023
The Impact of Oil Price on Transition toward Renewable Energy Consumption? Evidence from Russia. Energies 2021, 14, 2947
R Karacan, S Mukhtarov, I Barıs, A Isleyen, ME Yardımcı
s Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published …, 2021
12021
Ortaöğretimdeki Uluslararası Öğrencilerin Okula Uyumunu Güçlendirmeye Yönelik Bir Çalışma: Üsküdar Örneği* A Study to Stengthen the School Adaptation of International Students …
A Kalebaşı, F Güngör, İ Barış
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 17 (2), 2022
2022
Can money be compared to energy? Empirical analysis of making money with the E= mc2 logic
R Karacan, İ Barış
International Journal of Social Sciences and Education Research 8 (1), 51-62, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20