Follow
Eren Ekin Ercan
Eren Ekin Ercan
Associate Professor, Aydın Adnan Menderes University
Verified email at adu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The present and the future of journalism education
EE Ercan
Quality & Quantity 52 (1), 361-366, 2018
162018
Yetiştirme Kuramı: Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesinde Yapılan Araştırma
E Ercan, F Demir
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 3 (1), 127-144, 2015
122015
KKTC Basınında Dava ve Barış Politikalarının Günümüzdeki Durumu
EE Ercan
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 193-214, 2019
42019
KKTC'de Basın Kültürü
EE Ercan
Gece Kitaplığı, 2020
22020
Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın
EE Ercan
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, 168-185, 2019
12019
The Approach of the Islamist Press in Turkey to the Murder of Samuel Paty: A Qualitative Content Analysis
EE Ercan
Media and Terrorism in the 21st Century, 13-27, 2022
2022
Baudrillard ve Basın: Fraktal Yaşamda Gösterinin Yeniden-Üretimi
EE Ercan
Intermedia International E-journal 8 (14), 79-92, 2021
2021
Kıbrıs Türk Basını: Tarihsel, Siyasal, Kurumsal ve Güncel Tartışmalar
EE Ercan, O Karakartal, N Beratlı, S İrvan, M Ersoy, M Kata, G Asit, ...
2021
Basın, Gerçeklik ve Post-Gerçeklik: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Anket
İletişim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar 1, 45-79, 2021
2021
Sağlık Haberciliği ve Etik: Covid-19 Haberlerinin Tüketimi ve Etiği Üzerine Anket Çalışması
EE Ercan
Ticarileşme, Politika Ve Etik Üçgeninde Sağlık Konulu Yayıncılık …, 2021
2021
Haber ve Misenformasyon Bağlamında Yeni Gazetecilik Pratikleri: Veri, Mecra ve Robot Gazeteciliği
EE Ercan
Dezenformasyon Çağı, 55-76, 2021
2021
İnternetin Gazetecilik ve Haber Kültürüne Etkileri: Gazetecilerin Konuya Dair Yaklaşımları
EE Ercan
Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya 2, 9-38, 2021
2021
Yalanlar Rejimi (A Government of Lies)
S Tesich, EE Ercan
Cogito Hakikat-Sonrası 104, 23-28, 2021
2021
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE HÜMANİZMA KAVRAYIŞLARI II: ADIMLAR DERGİSİ HÜMANİZMA ANKETİNİN SONLANDIRILMASI
EE ERCAN
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 6 (2 …, 2021
2021
Kadın Cinayetlerinde İnternet, Haber ve Görsellik: Pınar Gültekin ve Merve Aslan Cinayetlerine İlişkin Göstergebilimsel Bir Analiz
EE Ercan
YENİ MEDYADA GÖRSEL KÜRESEL POLİTİKALAR, 79-102, 2021
2021
Niyazi Berkes'in "Türk Aydını" Kavrayışı: Yön Dergisindeki Yazıları Üzerine
EE Ercan
İletişim Bilimi Araştırmaları II, 229-258, 2021
2021
KIBRIS TÜRK BASININDA 1960 KIBRIS CUMHURİYETİ: BOZKURT GAZETESİ
EE ERCAN
Akademik Hassasiyetler 8 (16), 89-114, 2021
2021
KKTC’de Basınında Ekonomi ve Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması
EE ERCAN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 329-346, 2021
2021
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE HÜMANİZMA KAVRAYIŞLARI I: ADIMLAR DERGİSİ HÜMANİZMA ANKETİ
EE ERCAN
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 6 (1 …, 2021
2021
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'Nde (KKKTC) Basının kültürü: Gazeteciliğin Tarihsel, Mesleki Ve Etik Değerleri Üzerine Bir Alan Araştırması
EE Ercan
PQDT-Global, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20