Eren Ekin Ercan
Eren Ekin Ercan
Assistant Professor, Uskudar University
Verified email at uskudar.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The present and the future of journalism education
EE Ercan
Quality & Quantity 52 (1), 361-366, 2018
112018
Yetiştirme Kuramı: Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesinde Yapılan Araştırma
E Ercan, F Demir
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 3 (1), 127-144, 2015
92015
KKTC Basınında Dava ve Barış Politikalarının Günümüzdeki Durumu
EE Ercan
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 193-214, 2019
32019
Baudrillard ve Basın: Fraktal Yaşamda Gösterinin Yeniden-Üretimi
EE Ercan
Intermedia International E-journal 8 (14), 79-92, 2021
2021
Kıbrıs Türk Basını: Tarihsel, Siyasal, Kurumsal ve Güncel Tartışmalar
EE Ercan, O Karakartal, N Beratlı, S İrvan, M Ersoy, M Kata, G Asit, ...
2021
Basın, Gerçeklik ve Post-Gerçeklik: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Anket
İletişim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar 1, 45-79, 2021
2021
Sağlık Haberciliği ve Etik: Covid-19 Haberlerinin Tüketimi ve Etiği Üzerine Anket Çalışması
EE Ercan
Ticarileşme, Politika Ve Etik Üçgeninde Sağlık Konulu Yayıncılık …, 2021
2021
Haber ve Misenformasyon Bağlamında Yeni Gazetecilik Pratikleri: Veri, Mecra ve Robot Gazeteciliği
EE Ercan
Dezenformasyon Çağı, 55-76, 2021
2021
İnternetin Gazetecilik ve Haber Kültürüne Etkileri: Gazetecilerin Konuya Dair Yaklaşımları
EE Ercan
Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya 2, 9-38, 2021
2021
KKTC'de Basın Kültürü
EE Ercan
Gece Kitaplığı, 2020
2020
Body on the Border: Hannibal or the Popularity of Chopping up on TV
E Ercan
Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 151-170, 2015
2015
Netokrasi, Netokratlar ve Mobilistik Gerçeklikler
EE Ercan
Moment Dergi 2 (1), 391-399, 2015
2015
KKTC’de Basınında Ekonomi ve Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması
EE ERCAN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 329-346, 0
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE HÜMANİZMA KAVRAYIŞLARI I: ADIMLAR DERGİSİ HÜMANİZMA ANKETİ
EE ERCAN
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 6 (1 …, 0
Modernizm, Postmodernizm: Ihab Hassan’ı Okumak
EE ERCAN
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, 210-215, 0
THE HISTORICAL DYNAMICS OF NATIONALISM IN THE TURKISH CYPRIOT AND PRESS
EE ERCAN
İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Yıl 2 Sayı 4 Ekim 2019, 169, 0
Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın
EE Ercan
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, 168-185, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17