ÖZLEM IŞIĞIÇOK
ÖZLEM IŞIĞIÇOK
Profesör Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uludağ Üniversitesi
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İstihdam ve işsizlik
Ö Işığıçok
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2011
592011
Çağdaş sanayi merkezlerinde kadın işgücünün konumu: Bursa örneği
S Aytaç, M Sevüktekin, Ö Işığıçok
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 2002
482002
XXI. yüzyılda istihdam ve insana yakışır İş
Ö Işığıçok
Ezgi Kitabevi, 2005
302005
AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI VE MESLEKİ YETİŞTİRME:“İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARI” NIN ETKİNLİĞİNİN BURSA İLİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Ö IŞIĞIÇOK, B EMİRGİL
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 213-233, 2010
24*2010
Küreselleşme sürecinde insana yakışır iş
Ö IŞIĞIÇOK
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2009
212009
Küreselleşme sürecinde insana yakışır iş
Ö IŞIĞIÇOK
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2009
212009
Türkiye’de yaşanan son ekonomik krizlerin sosyo-ekonomik sonuçları: Kriz işsizliği ve beyin göçü
Ö Işiğiçok
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 4 (2), 2002
202002
İstihdamda Eşitlik Politikaları Kapsamında Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Ebeveyn İzni
Ö IŞIĞIÇOK
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 55 (1), 777-789, 2005
162005
KÜRESEL GERÇEKLERLE TÜRKİYE’DE YABANCI KAÇAK İŞ Çİ SORUNU: BOYUTLARI VE SONUÇLARI
Ö IŞIĞIÇOK
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 435-453, 2010
122010
KÜRESEL GERÇEKLERLE TÜRKİYE’DE YABANCI KAÇAK İŞ Çİ SORUNU: BOYUTLARI VE SONUÇLARI
Ö IŞIĞIÇOK
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 435-453, 2010
122010
Ücret: Teorisi, politikası, yönetimi, sistemleri
Ö Işığıçok
Marmara Kitabevleri Yayınları, 2007
122007
Türkiye'de İş ve Meslek Danışmanlığının Etkinliği: Sorun Alanları ve Beklentiler.
BF Emirgil, Z ACA, Ö IŞIĞIÇOK
Calisma ve Toplum 40 (1), 2014
112014
Sosyal Diyalog-Temel Nitelikleri Ve Türkiye'de Sosyal Diyaloğa İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Ö IŞIĞIÇOK
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 1 (1), 1999
111999
Türkiye’de İş ve Meslek Danışmanlarının Mesleki Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. I
Z Aca, BF Emirgil, Ö Işığıçok
Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 28-29, 2013
82013
Küreselleşme ve Çalışma Hayatında Esnekliğe İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Ö Işığıçok
Online): http://iktisat. uludag. edu. tr/dergi/9/06–ozlem/ozlem. htm 4, 2010, 2006
72006
Nüfus, İstihdam ve İşsizlik
Ö Işığıçok
Sosyal Politika, Editör: Yusuf Alper, Bursa, Dora Basım Yayın Dağıtım, 77-117, 2011
62011
Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede Bir Aktif Emek Piyasası Politikası Aracı Olarak Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM): Bursa Örneği
Ö Işığıçok
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 61 (2), 21-38, 2011
52011
Sosyal Diyalog
Ö Işığıçok
Bursa: Ezgi Kitabevi, 2007
42007
Günümüz Sosyal Politika Sorunları
Ö Işığıçok
Editör Yusuf Alper ve Aysen Tokol, Sosyal Politika, Dora Basım Yayın ve …, 2011
32011
Ücret Teorisi
Ö Işığıçok
Politikası, Yönetimi ve Sistemleri, Bursa: Marmara Kitabevi Yayınları, 2011
32011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20