Prof. Dr. Erdal Akpınar
Prof. Dr. Erdal Akpınar
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki Yeri ve Yeni Bir Aday Önerisi
E Akpınar
442007
Ortaöğretim Coğrafya Dersleri Yazılı Sınav Sorularının Bilişsel Düzeyleri
E Akpınar
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt, 1, 2003
382003
Türkiye'de Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Küresel Isınma ve Sera Etkisi Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi
İ Ünlü, R Sever, E Akpınar
372011
Doğu Anadolu Bölgesi’nde alternatif turizm merkezi olmaya aday bir ilçe: Kemaliye
E Akpınar
352004
TÜRKİYE’DE LOJİSTİK KÖY UYGULAMALARI VE YENİBİR LOJİSTİK KÖY ÖNERİSİ
E Karadeniz, V., Akpınar
Marmara Coğrafya Dergisi, 49-71, 0
27*
Nehir Tipi Santrallerin Türkiyenin Hidroelektrik Üretimindeki Yeri
E Akpınar
252005
Jeoekonomik önemi giderek artan bir enerji kaynağı: doğalgaz
E Akpınar, A Başıbüyük
222011
Hafik Gölü ve yakın çevresinin turizm olanakları
E Akpınar, G Akbulut
202007
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol boru hattı ve Türkiye jeopolitiğine etkileri
E Akpınar
192005
ERZİNCAN ATASÖZLERİNİN COĞRAFİ ANALİZİ
A BAŞIBÜYÜK, E AKPINAR
19
"Gölköy Mağarası ve Turizm Potansiyeli"
E Karadeniz, V., Çelikoğlu, Ş., Akpınar
Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and …, 0
18*
Donetsk’ten Erzincan’a: Ahıska sürgünlerinin son göçü
E Akpınar
TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14, 2016
122016
2000 GENEL NÜFUS SAYIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ
E Akpınar
Doğu Coğrafya Dergisi 10 (14), 31-45, 2000
122000
Kelkit ilçesinde coğrafi faktörlerin örgün eğitim üzerindeki etkileri
E Akpınar
102003
Küresel vatandaşlık eğitiminin uluslararası sorunların çözümündeki rolü
M İçen, E Akpınar
82012
Eğin türkülerinin coğrafi analizi
E Akpınar
82012
Nehir tipi hidroelektrik santraller ve çevresel etkileri (Reşadiye hidroelektrik santralleri örneği)
V KARADENİZ, E AKPINAR, A BAŞIBÜYÜK
Doğu Coğrafya Dergisi 16 (26), 95-114, 2011
62011
Cinsiyet faktörünün ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin sosyal olgunluk düzeyine etkisi
E Akpınar, Y Yıldırım
52016
Adım adım Delphi 7.0 uygulamaları
E Akpınar
Nirvana Yayınları, 2008
52008
Cognitive levels of the written exam questions of the secondary schools geography courses
E AKPINAR
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 13-21, 2003
52003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20