Takip et
MEHMET YÜCE
MEHMET YÜCE
Maliye Profesörü, Bursa Uludağ Üniversitesi
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Vergi hukuku: genel hükümler
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Ekin Basım Yayın, 2015
1172015
Vergi hukuku
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Ekin Basım Yayın, 2012
1172012
Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi
A Gerçek, M Yüce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa, 23-41, 1998
751998
Türk Vergi Sistemi, 15
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Baskı, Ocak, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2018
582018
Türk vergi sistemi dersleri
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Ekin Kitabevi, 2009
462009
Türkiye’de gelir dağılımı bozukluğunun izlenen kamu gelir ve harcama politikaları ile bağlantısı
M Yüce
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 23 (s 1), 2002
422002
Vergi Yargılama Hukuku
M Yüce
Ekin Kitabevi Yayınları, 2015
392015
Türk vergi yargısı
M Yüce
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
292012
Türkiye’de Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğin izlenen vergi ve harcama politikaları İle Bağlantısı
Y Mehmet
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 3 (2), 2001
292001
BEPS EYLEMİ KAPSAMINDA DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER
Y Mehmet, N Akbulut
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 105-123, 2018
252018
Osmanlı melekleri: futbol tarihimizin kadim devreleri: Türkiye futbol tarihi-birinci cilt
M Yüce
İletişim, 2014
252014
Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımını Belirleyen Faktörler ile İlgili Ampirik Bir Çalışma
A GERÇEK, Y Mehmet
Sayıştay Dergisi, 20-31, 1998
251998
Vergi kaçakçılığı suçu (sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma suçu) ve yargılama usulü
M Yüce
Adalet Yayınevi, 2018
242018
Örnek uygulamalarla gümrük uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
M Yüce, A Çelikkaya
Dora, 2016
232016
Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası
M Yüce
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 9, 1-12, 2006
232006
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme
M Yüce, MF Özbek
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 10, 1-20, 2006
232006
Enflasyon Muhasebesi ve Bu Bağlamda Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Düzenlemeler
M Yüce
Mevzuat Dergisi 2 (6), 1999
231999
Kamu denetçiliği hukuku
M Yüce, A Beyce
Savaş Yayınevi 1, 2013
222013
MÜKELLEFLERİN E-VERGİLEME SİSTEMİNİ BENİMSEMELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BURSA ARAŞTIRMASI.
T Demirbaş, A Gerçek, F Giray, M Yüce, A Oğuzlar
Uludağ Journal of Economy & Society/Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari …, 2012
222012
Vergi Hukuku, 12
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Baskı, Ekin Basım, Bursa, 2021
212021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20