Follow
MEHMET YÜCE
MEHMET YÜCE
Maliye Profesörü, Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergi hukuku: genel hükümler
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Ekin Basım Yayın, 2015
1242015
Vergi hukuku
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Ekin Basım Yayın, 2012
1202012
Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi
A Gerçek, M Yüce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa, 23-41, 1998
741998
Türk Vergi Sistemi, 15
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Baskı, Ocak, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2018
562018
Türk vergi sistemi dersleri
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Ekin Kitabevi, 2009
472009
Türkiye’de gelir dağılımı bozukluğunun izlenen kamu gelir ve harcama politikaları ile bağlantısı
M Yüce
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 23 (s 1), 2002
462002
Vergi Yargılama Hukuku
M Yüce
Ekin Kitabevi Yayınları, 2015
392015
Türk vergi yargısı
M Yüce
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
292012
BEPS EYLEMİ KAPSAMINDA DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER
Y Mehmet, N Akbulut
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 105-123, 2018
272018
Vergi kaçakçılığı suçu (sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma suçu) ve yargılama usulü
M Yüce
Adalet Yayınevi, 2018
252018
Örnek uygulamalarla gümrük uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
M Yüce, A Çelikkaya
Dora, 2016
252016
Osmanlı melekleri: futbol tarihimizin kadim devreleri: Türkiye futbol tarihi-birinci cilt
M Yüce
İletişim, 2014
252014
Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımını Belirleyen Faktörler ile İlgili Ampirik Bir Çalışma
A GERÇEK, Y Mehmet
Sayıştay Dergisi, 20-31, 1998
251998
Mükelleflerin e-vergileme sistemini benimsemelerini etkileyen faktörlerin analizi: Bursa araştırması
T Demirbaş, A Gerçek, F Giray, M Yüce, A Oğuzlar
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1), 59-84, 2012
242012
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme
M Yüce, MF Özbek
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 10, 1-20, 2006
232006
Türkiye’de Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğin izlenen vergi ve harcama politikaları İle Bağlantısı
Y Mehmet
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 3 (2), 2001
222001
Enflasyon Muhasebesi ve Bu Bağlamda Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Düzenlemeler
M Yüce
Mevzuat Dergisi 2 (6), 1999
221999
Vergi Hukuku, 12
D Şenyüz, M Yüce, A Gerçek
Baskı, Ekin Basım, Bursa, 2021
212021
Kamu denetçiliği hukuku
M Yüce, A Beyce
Savaş Yayınevi 1, 2013
202013
Kırgız Türklerinin ulusal kimlik politikası
M Yüce
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 9, 1-12, 2006
202006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20