savaş Eğilmez
savaş Eğilmez
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Erzurum ve çevresinin ortaçağ boyunca tarihi coğrafyası
S Eğilmez
Basılmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 33, 2004
82004
TİMURLU DEVLETİ’NİN ASKERî TEŞKİLÂTI
E Macit, S EĞİLMEZ, HH Saklıdır
72012
Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın Kafkasya Politikası
S Eğilmez
Türkler Ansiklopedisi, 705-712, 2002
72002
Malazgirt öncesi Sivas’ ın tarihi coğrafyası
S Eğilmez
Selçuklular Döneminde Sivas (29 Ekim-1 Kasım Sempozyum Bildirileri), 389-398, 2006
52006
Erzurum Kuruluşundan Osmanlı Fethine Kadar
S Eğilmez
Erzurum: Mas Matbaacılık, 2012
42012
Erzurum'un Yüzleri" Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay"
S Eğilmez, AS YILDIRIM
32015
Ermeni Kaynaklarına Göre, Tehcir Öncesi ve Sonrası Ermeni Nüfusu
S EĞİLMEZ
II. Uluslararası, 2016
22016
Historical Geography and Regimes of Middle East in Medieval Times
S EĞİLMEZ
Global Forum, 2015
22015
Karin Bölgesi ve Theodosiopolis’ in Kuruluşu
S Eğilmez
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 183-198, 2007
22007
Bâbürnâme’de Yer Alan Törenler
S EĞİLMEZ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 237-253, 2011
12011
XI-XIV. yüzyıllar arasında kemah ve çevresi
DRÖĞRÜS EĞİLMEZ
2018
Emir Timur (Tarihi ve Avrupa Diplomasisi)
S Eğilmez, M Ensar
2018
1455 Tarihli Tahrir Kayıtlarına Göre Ordu ve Çevresinde Ekonomik Bir Faaliyet Olarak Arıcılık ve Bal Üretimi
S EĞİLMEZ, AS YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (4), 1421-1439, 2017
2017
THE GREATEST THREAT AND BETRAYAL OF TURKISH HISTORY;“FETÖ.
S Eğilmez
Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu-Letters & Social …, 2017
2017
The Greatest Threat and Betrayal of Turkısh Hıstory;“Fetö”
APS Eğilmez
4th International Conference on Humanities and Educational Research, 2017
2017
4th International Conference on Humanities and Educational Research
M Tas, M Schulte
2017
Fetullah Teror Organization
S Eğilmez
2017
Fetullahçı Terör Örgütü
S Eğilmez
2017
Erzurum'un Yüzleri MEHMED ŞÜKRÜ PAŞA
S Eğilmez
2015
Krallara Mektuplar (Timur Tarihi ve Avrupa Krallarına Mektupları)
S Eğilmez
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20