Follow
Zarife Seçer
Title
Cited by
Cited by
Year
Anne-baba eğitimi
A Çağdaş, ZŞ Seçer
Eğitim Kitabevi, 2005
3672005
An analysis of pre-school teachers' and student teachers' attitudes to inclusion and their self-efficacy.
H Sari, N Celikoz, Z Seçer
International Journal of Special Education 24 (3), 29-44, 2009
1822009
An analysis of the effects of in‐service teacher training on Turkish preschool teachers’ attitudes towards inclusion
Z Seçer
International Journal of Early Years Education 18 (1), 43-53, 2010
1492010
Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 128-152)
Z SEÇER, N ÇELİKÖZ, AGG KAYILI
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 128-152, 2010
1282010
FARKLI ANA BABA TUTUMLARININ ÇOCUKLARIN PSİKOSOSYAL TEMELLİPROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
R ARI, Z SEÇER
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 451-464, 2003
1252003
Bazi Kişisel Özelliklerine Göre Okulöncesieğitim Kurumlarina Devam Eden Çocuklarin Babalarinin Babaliğa Yönelik Tutumlari
Z Seçer, N Çeliköz, Y Songül
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 425-438, 2007
932007
ANNE TUTUMLARINA GÖRE OKULÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN AHLAKİVE SOSYAL KURAL BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
Z Seçer, S Hakan, O Olcay
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 539-557, 2006
752006
Anne tutumlarının 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerini ve okula uyumlarının yordayıcı etkisi
HG Ogelman, A Önder, Z Seçer, H Erten
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 143-152, 2013
692013
Sosyal olarak yetkin okul öncesi çocukların duygu düzenlemeleri ile annelerinin duygu sosyalleştirme davranışları arasındaki ilişkiler
Z Seçer
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (4), 1435-1452, 2017
612017
Social skills and problem behaviours of children with different cognitive styles who attend preschool education
Z Seçer, N Çeliköz, S Koçyiğit, F Seçer, G Kayılı
Journal of psychologists and counsellors in schools 20 (1), 91-98, 2010
502010
Okulöncesidönemdekiçocuklarin duygusal yüz ifadelerinitanima becerilerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi
ARI Ramazan, ZŞ SEÇER
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 67-84, 2004
442004
Okulöncesieğitim kurumlarina devam eden çocuklarin annelerinin ebeveynliğe yönelik tutumlari
Z Seçer, N Çeliköz, Y Songül
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 413-428, 2008
422008
Analysing Mothers' Self-efficacy Perception towards Parenting in Relation to Peer Relationships of 5-6 year-old Preschool Children.
Z Secer, H Gulay Ogelman, A Onder, S Berengi
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (3), 2001-2008, 2012
392012
Okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
Z SEÇER, S Hakan, N ÇELİKÖZ, ÜRE Ömer
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 407-418, 2009
362009
Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Etmeyen Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak Analizi
Z SEÇER, H SARI
Milli Eğitim 35 (172), 126-142, 2006
342006
Social skills and problem behaviour of children with different cognitive styles who attend preschool education
Z Seçer, N Çeliköz, S Koçyiğit, F Seçer, G Kayılı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1554-1560, 2009
332009
The Effect Inclusive Education Practice during Preschool Has on the Peer Relations and Social Skills of 5-6-Year Olds with Typical Development.
HG Ogelman, Z Seçer
International Journal of Special Education 27 (3), 169-175, 2012
312012
Suç işleyen ve işlemeyen çocukların düşünme becerileri ve ahlaki yargılarının incelenmesi
N Çeliköz, Z Seçer, T Durak
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 335-350, 2008
312008
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları Konya İli Örneği
Z SEÇER, N ÇELİKÖZ, H SARI, Ş ÇETİN, S BÜYÜKTAŞKAPU
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010
292010
Dikkat toplamayı geliştirici etkinliklerin içtepisel okul öncesi çocukların düşünme ve dikkat toplama becerilerine etkisi
Z Seçer, SK Özmen
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4), 1803-1816, 2015
282015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20