Takip et
Burak Hamza Eryiğit
Burak Hamza Eryiğit
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Stratejik planlama, stratejik planlamaya ilişkin alternatif yaklaşımlar ve stratejik yönetim okulları
BH Eryiğit
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 4 (9), 152-173, 2013
462013
ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNU ve TSE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE BİR ARAŞTIRMA
R Tiyek, BH Eryiğit, BAŞ Emrah
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2 …, 2016
412016
Belediyelerde stratejik planlama sürecinde dikey ve yatay entegrasyon: İstanbul örneği
BH Eryiğit
Sakarya Üniversitesi, 2012
152012
Yerel Kalkınma Bağlamında Yerel Yönetim Birliklerinin Kuruluş Sürecinde Uygulanan Vesayet Denetimi ve Bir Model Önerisi
BH Eryiğit
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (1), 283-295, 2016
122016
Türk demokrasisinin inşaasında bürokrasinin rolü
K Peker, F Yörükoğlu, BH Eryiğit
Yönetim Bilimleri Dergisi 12 (23), 165-188, 2014
112014
Modernleşme süreçlerinde demokrasi ve bürokrasi ikilemi ve kavramlarının anlamsal boyutları üzerine bir inceleme
BH Eryiğit, F Yörükoğlu
Akademik Bakış Dergisi 32, 1-18, 2012
112012
IMF, Dünya Bankası, OECD’nin Yönetişim Yaklaşımı Ve Kü-Yerelleşme
BH Eryiğit, A SARICA
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 6 (1), 61-74, 2018
92018
İnsan Hakkı Olarak Konut Hakkı
N İnce, İB Kanlı, BH Eryiğit
Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3, 21-36, 2017
72017
Türkiye’de Belediye Birlikleri ve Marmara Belediyeler Birliği’nin Tarihi
BH Eryiğit
Hayat Yayınları, İstanbul, 2015
72015
Metropoliten alanların yönetimine dair kuramlar ekseninde Türkiye’de büyükşehir belediye mevzuatının irdelenmesi
BH Eryiğit
TESAM Akademi Dergisi, 51-76, 2018
62018
Osmanlı Devleti’nde 1840–1858 Yılları Arasında Taşra Yönetimini Düzenleyen Nizamnameler Üzerine Bir Değerlendirme
B ERYİĞİT, C Kalafat
Strategic Public Management Journal 5 (10), 54-62, 2019
52019
Türk Belediyecilik Sisteminde Uygulanan Hükümet Sistemi ve Bir Model Önerisi
BH ERYİĞİT, RK ÖZASLAN
Strategic Public Management Journal 3 (6), 116-123, 2017
52017
YEREL YÖNETİMLERDE ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ VE HUKUKSAL ALTYAPI-METHODS OF PRIVATIZATION AND LEGAL İNFRASTRUCTURE ON LOCAL GOVERNMENTS
BH Eryiğit, F Yörükoğlu
Öneri Dergisi 10 (37), 151-165, 2012
52012
Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler
İB KANLI, BH ERYİĞİT, N İNCE
YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE SEÇME YAZILAR, 145, 2017
32017
BELEDİYELERİN VESAYET DENETİMİNE FARKLI BİR BAKIŞ
BH ERYİĞİT
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2 …, 2015
32015
Türkiye’de Yerel Yönetimler Lisans Eğitimi Tecrübesi: Mevcut Durumu, Sorunlar ve Geleceğine Yönelik Bir İnceleme
BH ERYİĞİT, A AKPINAR
Tesam Akademi Dergisi 7 (2), 301-329, 2020
22020
TÜRK BELEDİYECİLİĞİNİN YÖNETSEL SİSTEMİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
BH Eryiğit
Turkish Studies (Elektronik) 11 (2), 435-450, 2016
22016
VATANDAŞLARIN BELEDIYELERIN ÜRETTIĞI KENTSEL HIZMETLERE ERIŞEBILIRLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI: KARAMAN BELEDIYESI ÖRNEĞI.
A UÇAR, BH ERYİĞİT
Paradoks: The Journal of Economics, Sociology & Politics 16 (2), 2020
12020
Türkiye'de Metropoliten Alanların İç İçe Geçmesi Sorunu ve Bölgesel Yönetim Üzerine Bir Model Önerisi.
BH Eryiğit
Research Journal of Politics, Economics & Management/Siyaset, Ekonomi ve …, 2017
12017
KALKINMA AJANSLARININ İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE MODEL ÖNERİSİ
B ERYİĞİT, M DOĞAN
Öneri Dergisi 11 (44), 351-371, 2015
12015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20