Follow
SERCAN REÇBER
SERCAN REÇBER
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hayatın yok yerindekiler: Mülteciler ve sığınmacılar
S Reçber
VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu 247, 261, 2014
532014
Irak’a yönelik askeri müdahalenin uluslararası hukuk açısından geçerliliği
S Reçber
Uluslararası Hukuk ve Politika, 55-75, 2008
222008
İnsancıl müdahale ve koruma sorumluluğu
S Reçber
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
182016
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI VE TÜRK İŞÇİLERİNİN SERBEST DOLAŞIM HAKKI
KA Sevimli, S Reçber
Journal of Istanbul University Law Faculty 72 (2), 391-440, 2014
162014
Sri Lanka ve Koruma Sorumluluğu
S REÇBER
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 73 (1), 157-187, 2018
82018
Mavi Marmara olayının uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi
S Reçber, S Öğüt
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012
22012
Efficiency of International Criminal Court
S REÇBER
Social Sciences and Humanities, 2016
12016
HAYATIN YOK YERİNDEKİLER: MÜLTECİLER VE SIĞINMACILAR
S Reçber
12014
Assessment of Intervention by Invitation to Yemen in Terms of International Law
S Recber
Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 29, 843, 2021
2021
Uluslararası Hukuk Açısından Yemen'e Yönelik Davetle Müdahalenin Değerlendirilmesi
S Reçber
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 29 (2), 843-880, 2021
2021
Uluslararası hukukta balinaların korunması ve Uluslararası Adalet Divanının Japonya-Avustralya & Yeni Zelanda kararı
S Reçber
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019
2019
ULUSLARARASI HUKUKTA BALİNALARIN KORUNMASI VE ULUSLARARASI ADALET DİVANININ JAPONYA-AVUSTRALYA & YENİ ZELANDA KARARI
S Reçber
International Journal of Social Inquiry 12 (2), 2019
2019
ORTAKLIK MEVZUATI AÇISINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYRUKLUĞUNDAKİ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK DÜZENİNDE AÇABİLECEKLERİ DAVALAR
S Reçber
Journal of Istanbul University Law Faculty 71 (1), 1392-1427, 2013
2013
Ortaklık mevzuatı açısından Türkiye Cumhuriyeti uyrukluğundaki gerçek ve tüzel kişilerin Avrupa Birliği Hukuk düzeninde açabilecekleri davalar
S Reçber
Uludağ Üniversitesi, 2009
2009
Açık Denizlerin Korunması ve Deniz Koruma Alanları
S REÇBER
Public and Private International Law Bulletin 42 (1), 0
Uluslararası Hukukta Balinaların Korunması Ve Uluslararası Adalet Divanının Japonya-Avustralya & Yeni Zelanda Kararı
S REÇBER
International Journal of Social Inquiry 12 (2), 719-755, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16