Follow
Şirvan ÖNCE
Şirvan ÖNCE
Marmara Üniversitesi - Yüksek Lisans Öğrencisi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Etiğin Dijital Etiğe Dönüşümü Üzerine
Ş Önce
ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, 59-85, 2019
22019
Siyasal Zehirlenme, Semptomları ve Sosyal Medya
Ş IŞIKLI, Ö Şirvan
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 11 (42), 143-169, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2