Selçuk KOÇ
Selçuk KOÇ
FEAS Department of Economics Kocaeli University
Verified email at kocaeli.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Kamu Sosyal Transfer Harcamalarının Yoksulluğu Azaltmadaki Etkilerinin Ekonometrik Analizi
İ SARISOY, S KOÇ
Maliye Dergisi, 2010
372010
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ KURUMLAR VERGİSİ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
İ Sarısoy, S KOÇ
Erciyes İ.İ.B.F Dergisi, 133-153, 2011
282011
Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Özelliklere Göre Sınıflandırılması
S Koç
V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi …, 2001
18*2001
Cari İşlemler Dengesi Rejim Değişim Modelleri İle Modellenebilir Mi?
I Akgül, S Koç, SÖ Koç
Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi. web. inonu. edu. tr/~ eisemp8 …, 2007
142007
YÜKSELEN EKONOMILER ARASINDAKI TICARET HACMININ ÇEKIM MODELI ILE ANALIZI i/GRAVITY MODEL ANALYSIS OF TRADE BETWEEN EMERGING ECONOMIES
S Kapkara, S Koc
Ege Akademik Bakis 16 (3), 477, 2016
7*2016
The specification of the regime structure in Turkish economy with MS-VAR
S Koc, I Akgul
7*2013
The Effect of Foreign Direct Investment on Poverty: Panel Regression Analysis For 40 Selected Underdeveloped and Developing Countries
İ Sarısoy, S KOÇ
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 225-240, 2012
72012
Orta Asya Ülkelerinde elektrik enerjisi, doğrudan yabancı yatırımı ve ekonomik büyüme ilişkisi.
S Koç, S Saidmurodov
Ege Academic Review 18 (2), 2018
62018
The Effect of FDI on Foreign Trade: A Panel Analysis
S Koc, I Sarisoy
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (1), 187-210, 2012
6*2012
TÜRKİYE VE SEÇİLİ AB ÜLKELERİ AÇISINDAN ENFLASYON SÜREKLİLİĞİNİN ANALİZİ.
S Koç, T Abasiz
Dogus University Journal 13 (1), 2012
6*2012
Yükselen ekonomiler ve cari denge analizi
S Koç
Ekin Kitabevi, 2011
52011
Tek ve çok değişkenli rejim değişim modellerinin Türkiye ekonomik göstergelerine uygulanması
S Koç
Marmara Üniversitesi, 2008
52008
İşsizlik İle Kayıt Dışı İstihdam Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi
Ç TOPÇU, S KOÇ
22017
İslam Ülkelerinin Dünya Ticaretindeki Yeri
S Koç
Çerçeve Dergisi, 102-105, 2008
22008
Can Patients Who Develop Cerebral Death in Fulminant Liver Failure Despite Liver Transplantation Be Previously Forseen?
KB Sarici, S Karakas, E Otan, V Ince, C Koc, S Koc, H Bayraktar, C Aydin, ...
Transplantation proceedings 49 (3), 571-574, 2017
12017
Ekonometri
R Tarı, S Koç, T Abasız
2019
TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI GÖÇ AKIMLARI: ÇEKİM MODELİ ANALİZİ
S KOÇ, AR Solmaz
Journal of Life Economics 6 (4, 2019), 401-412, 2019
2019
Economic Issues: Global and Local Perspectives
S Koc, SY Genc, VF Benli
2019
THE RELATIONSHIP BETWEEN FDI AND THE UNEMPLOYMENT CASE OF (CEMAC) 1994–2017
KOÇ Selçuk, F ADASSOUKHI
PROCEEDINGS BOOK, 21, 2018
2018
POLITICO-ECONOMIC EVALUATION OF CURRENT ISSUES
S KOÇ, A ORHAN, SY GENÇ
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20