Follow
Ali Benli
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığının Belirleyicileri: Dönemler Arası Yaklaşım
A Benli, Ö Tonus
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (3), 437-460, 2019
72019
Kırılgan Beşli’de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Araştırma
A Benli
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2 …, 2019
42019
BRICS-T ÜLKELERİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ
V KARAGÖL, A BENLİ
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (3), 60-71, 2019
22019
Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının temel belirleyicileri: 2001 krizi sonrası dönemin analizi
A Benli
PQDT-Global, 2018
22018
Forecasting Financial Crises in Turkey with Leading Indicators (1992: Q1-2023: Q1)
H İslatince, A Benli
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 9 (75), 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5