Abdulhakim tuğluk
Abdulhakim tuğluk
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş'unda Mekanın Poetiği
A Tuğluk
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 235-248, 2010
22010
Postmodern Türk romanında ironi
A Tuğluk
12017
İRONİ NEDİR?
A Tuğluk
İdil Sanat ve Dil Dergisi 6 (29), 441-467, 2017
12017
BENİM ADIM KIRMIZI ROMANINDA ROMANTİK İRONİ.
A TUĞLUK
Journal of International Social Research 11 (61), 2018
2018
BENİM ADIM KIRMIZI ROMANINDA ROMANTİK İRONİ ROMANTIC IRONY IN THE NOVEL OF ‘MY NAME IS RED’
A TUĞLUK
The Journal 11 (61), 2018
2018
EBÜZZİYA TEVFİK’İN “MERHÛM NÂMIK KEMÂL BEY” ADLI ESERİ (İNCELEME-METİN)
A TUĞLUK
Türkiyat Mecmuası 28 (1), 179-199, 2018
2018
BİR MAHREMİYET MEKÂNI OLARAK SERVET-İ FÜNÛN ROMANINDA'ODA'.
A TUĞLUK
Journal of International Social Research 10 (54), 2017
2017
SÜLEYMAN NAZİF’İN KALEMİNDEN BİR SİLSİLE-İ MAKÂLÂT: GARB EDEBİYÂTININ EDEBİYÂTIMIZA TE’SÎRİ (İNCELEME-METİN)
A Tuğluk
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 243-268, 2016
2016
TÜRK EDEBİYATI’NDA ‘MELÂL’E ÂŞİNA’ BİR ÖN SÖZ ÖRNEĞİ: İSAK FERERA’NIN “ÂŞİNA SESLER MUKADDİMESİ”
A Tuğluk
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (14), 129-138, 2015
2015
AMAÇ VE BEKLENTİ KARŞISINDA KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATIN TANI (M) SAL KRİZİNE İLİŞKİN BİRTAKIM TARTIŞMALI SAPTAMALAR.
A TUĞLUK
Electronic Turkish Studies 8 (8), 2013
2013
Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum (Kitap Tanıtımı)
A Tuğluk
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (3), 1-5, 2010
2010
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ E-ARŞİVİNDE YER ALAN ALİ NİHAD TARLAN EVRAKI
A TUĞLUK
Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), 120-138, 0
Güzide Bir Jüri Önünde Sunulan Eser: Mehmet Kaplan’ın Namık Kemal Hayatı ve EserleriAdlı Doktora Tezi
A TUĞLUK
MEKÂN HİKÂYELERİ
A TUĞLUK
Mecmua, 41-44, 0
KILLARI YOLUNMUŞ MAYMUN ROMANINDA DRAMATİK İRONİ
A Tuğluk
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 18 (18), 177-190, 0
MİTHAT CEMAL KUNTAY’IN “NEFÂİS-İ EDEBİYYE” ADLI ANTOLOJİSİ
A TUĞLUK
Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), 162-176, 0
EDİTÖR NOTU
A TUĞLUK
Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), 3-3, 0
SERVET-Ġ FÜNÛN ROMANINDA MEKÂN
ĠÜSB Enstitüsü, EBYTE Ana
TEVFİK FİKRET’İ ANLAMA KANONUNUN DIŞINA ÇIKMAK: TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE SOSYAL FARKINDALIKLAR
A TUĞLUK
SÜLEYMAN NAZİF’İN HİCİVDEKİ USTALIĞI: BEAU SHERİF’İN BOŞ HERİF’E DÖNÜŞÜMÜ (İNCELEME-METİN)
A TUĞLUK
Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), 25-38, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20