Takip et
Abdulhakim tuğluk
Abdulhakim tuğluk
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İroni Nedir?
A Tuğluk
İdil Sanat ve Dil Dergisi 6 (29), 441-467, 2017
72017
Servet-i Fünûn Romanında Mekân
A Tuğluk
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı …, 2012
62012
Bir Mahremiyet Mekânı Olarak Servet-i Fünun Romanında “Oda”
A Tuğluk
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (54), 170-179, 2017
52017
EBÜZZİYA TEVFİK’İN “MERHÛM NÂMIK KEMÂL BEY” ADLI ESERİ (İNCELEME-METİN)
A Tuğluk
Türkiyat Mecmuası 28 (1), 179-199, 2018
32018
Postmodern Türk Romanında İroni
A Tuğluk
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2016
32016
Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş'unda Mekanın Poetiği
A Tuğluk
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 235-248, 2010
22010
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ E-ARŞİVİNDE YER ALAN ALİ NİHAD TARLAN EVRAKI
A TUĞLUK
Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, 120-138, 2018
12018
Arketipçi Eleştiri
A Tuğluk
Edebiyat Yazıları II: Eleştiri Kuramları ve Metin Tahlilleri 84, 111, 2021
2021
MAKBER VE MEZARLIK ŞİİRLERİNDE ÖLÜM VE ÖTESİ
A Tuğluk
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 3 (2), 261-276, 2020
2020
Tahrîb-i Harâbât’ta İstihza
A Tuğluk
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (04), 311-326, 2020
2020
Abdülhak Hâmid’in Himayesinde Çıkan Bir Dergi: Asrî Türkiye Mecmûası
A TUĞLUK
Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 7 (1), 106-126, 2020
2020
BENİM ADIM KIRMIZI ROMANINDA ROMANTİK İRONİ.
A TUĞLUK
Journal of International Social Research 11 (61), 2018
2018
BİR MAHREMİYET MEKÂNI OLARAK SERVET-İ FÜNÛN ROMANINDA'ODA'.
A TUĞLUK
Journal of International Social Research 10 (54), 2017
2017
SÜLEYMAN NAZİF’İN KALEMİNDEN BİR SİLSİLE-İ MAKÂLÂT: GARB EDEBİYÂTININ EDEBİYÂTIMIZA TE’SÎRİ (İNCELEME-METİN)
A Tuğluk
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 243-268, 2016
2016
TÜRK EDEBİYATI’NDA ‘MELÂL’E ÂŞİNA’ BİR ÖN SÖZ ÖRNEĞİ: İSAK FERERA’NIN “ÂŞİNA SESLER MUKADDİMESİ”
A Tuğluk
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (14), 129-138, 2015
2015
AMAÇ VE BEKLENTİ KARŞISINDA KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYATIN TANI (M) SAL KRİZİNE İLİŞKİN BİRTAKIM TARTIŞMALI SAPTAMALAR.
A TUĞLUK
Electronic Turkish Studies 8 (8), 2013
2013
Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum (Kitap Tanıtımı)
A Tuğluk
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (3), 1-5, 2010
2010
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EDEBİYAT VE TOPLUM
A TUĞLUK
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-5, 0
POSTMODERN EDEBİYAT-GELENEK İLİŞKİSİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
A TUĞLUK
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 398-408, 0
Divan şiirini merkeze alan bir gazete: Nâbî
A TUĞLUK
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 341-358, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20